Au pair

Een au pair is een persoon, meestal een meisje tussen 17 en 27 jaar, die een gezin helpt bij de verzorging van de kinderen en het huishouden voor minimaal een aantal dagen per week. De Au Pair regeling laat, hoewel dat vrijwel onbekend is, ook ruimte voor plaatsing bij ouderen of hulpbehoevenden, zonder dat er sprake is van verzorging van kind(eren).

Meestal komt een au pair uit een ander land en ontvangt, behalve kost en inwoning (of andere huisvesting), een kleine vergoeding (zakgeld). De au pair woont (in principe) in bij de familie en is geen huishoudster of bediende, maar heeft de intentie om taal en cultuur in het land van verblijf te leren kennen. Het gastgezin wordt geacht haar hierbij binnen- en buitenhuis te helpen, bijvoorbeeld door haar mee te nemen bij sociale activiteiten.

Het verschijnsel au pair is een modern fenomeen, inspelend op de toenemende internationalisering enerzijds en op de stijgende loonkosten anderzijds. De au pair blijft, in tegenstelling tot een kinderjuffrouw, meestal slechts een half jaar tot één jaar bij één en dezelfde familie. De au pair is dan ook meer een semi-permanente oppas dan een kinderjuffrouw.

Bron : Wikipedia

Deel dit artikel