Lex Staal

Lex Staal is sinds 1 september 2011 directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de brancheverenging voor werkgevers in de kinderopvang. Sinds 28 augustus 2012 lid van het bestuur van FCB (Fonds Collectieve Belangen). In het FCB-bestuur zijn alle werkgevers- en werknemersorganisaties in Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening vertegenwoordigd. Het bestuur bepaalt de koers van … Meer lezen Lex Staal

Jesse Klaver

Jesse Klaver (Roosendaal, 1 mei 1986) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks.Vanaf oktober 2012 woordvoerder Dierenwelzijn, Europese Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur & Visserij en Onderwijs & Wetenschappen (en daarmme Kinderopvang) van GroenLinks. Het onderwijs moet volgens hem terug naar de student en de docent. De werkelijkheid van de klas en de collegezaal tellen voor … Meer lezen Jesse Klaver

Keklik Yücel

Met ingang van oktober 2012 is mevrouw Keklik Yücel (Cevizli (Turkije), 5 mei 1968) de woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer voor “Emancipatie, arbeid en zorg Sociale zaken internationaal” (en dus de Kinderopvang). Ze is hier de opvolgster van Mariëtte Hamer. Zij was van 9 februari 2010 tot en met 31 mei 2010 … Meer lezen Keklik Yücel

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Door de branche is een aantal jaren geleden besloten de functiebenaming “leidster” te vervangen door het (onzijdige) pedagogisch medewerker. Ook met … Meer lezen Pedagogisch medewerker

Doelgroepouders

Dit zijn ouders die: * niet werken; * een traject naar werk volgen in het kader van hun re-integratie; * of studeren; * of een verplichte inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgen; * of tienermoeder zijn. Deze ouders moesten voorheen (tot en met 31-12-2012) een deel van hun toeslag bij de gemeente of uitkeringsinstantie UWV … Meer lezen Doelgroepouders

Verklaring Omtrent het Gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor werken in de kinderopvang. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. U krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Hebt u wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt … Meer lezen Verklaring Omtrent het Gedrag

Richtlijnen voor Kinderrechten en Bedrijfsleven

Bedrijven: komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten te respecteren en verbinden zich aan het ondersteunen van de mensenrechten van kinderen. dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid bij alle zakelijke activiteiten en in alle zakelijke relaties. verschaffen fatsoenlijk werk aan jonge mensen, hun ouders en verzorgers. garanderen de bescherming en veiligheid van kinderen in alle … Meer lezen Richtlijnen voor Kinderrechten en Bedrijfsleven

Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal (PSZ) is een wijkgerichte voorziening waar kinderen van 2 tot 4 jaar enkele dagdelen per week komen en die als eerste doel heeft ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens voorzien zij in de behoefte van ouders om hun kinderen een grote diversiteit aan … Meer lezen Peuterspeelzaal

Pedagogiek

Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Een beoefenaar van deze studie heet een pedagoog. De studie van het onderwijs wordt onderwijskunde genoemd. De studie van het lesgeven zelf heet didactiek. De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind … Meer lezen Pedagogiek