Doelgroepouders

  • Dit zijn ouders die:
  • * niet werken;
  • * een traject naar werk volgen in het kader van hun re-integratie;
  • * of studeren;
  • * of een verplichte inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgen;
  • * of tienermoeder zijn.

Deze ouders moesten voorheen (tot en met 31-12-2012) een deel van hun toeslag bij de gemeente of uitkeringsinstantie UWV aanvragen. Met ingang van 2013 wordt de gehele kinderopvangtoeslag ook voor deze ouders door de Belastingdienst uitgekeerd.

Voor doelgroepouders wordt het recht op kinderopvangtoeslag verbonden aan de duur en omvang van een traject naar werk. Tot en met 31-12-2012 viel deze groep buiten de koppeling “arbeidsuren” en kinderopvanguren.

Deel dit artikel