Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang.

Door de branche is een aantal jaren geleden besloten de functiebenaming “leidster” te vervangen door het (onzijdige) pedagogisch medewerker. Ook met als doel om de functie aantrekkelijker te maken voor mannen.

De derde donderdag van september wordt overigens nog wel als “dag van de leidster” aangekondigd.

Deel dit artikel