De extra rekenregel in de rekentool Leidster Kind Ratio

De extra rekenregel die het Ministerie SZW heeft toegevoegd aan de rekentool naar aanleiding van foutieve berekeningen geeft aan dat een groep met twee beroepskrachten in de dagopvang maximaal mag bestaan uit: acht nuljarigen en één ouder kind;  zeven nuljarigen en drie oudere kinderen;  zes nuljarigen en vijf oudere kinderen. Een groep met één beroepskracht … Meer lezen De extra rekenregel in de rekentool Leidster Kind Ratio

Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

De rekenregels en bijbehorende rekentool zijn aangepast en nu definitief vastgesteld door de Rijksoverheid. Per 1 januari 2013 gaat de GGD deze regels hanteren voor hun inspecties. Abvakabo FNV heeft eerder al aan de bel getrokken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook na aanpassing van de regels maakt de bond zich … Meer lezen Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Door de branche is een aantal jaren geleden besloten de functiebenaming “leidster” te vervangen door het (onzijdige) pedagogisch medewerker. Ook met … Meer lezen Pedagogisch medewerker