Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

De rekenregels en bijbehorende rekentool zijn aangepast en nu definitief vastgesteld door de Rijksoverheid. Per 1 januari 2013 gaat de GGD deze regels hanteren voor hun inspecties. Abvakabo FNV heeft eerder al aan de bel getrokken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook na aanpassing van de regels maakt de bond zich nog zorgen.
 
‘Op basis van de eerste rekenregels hebben wij een aantal foutieve berekeningen aangeleverd. Het ministerie geeft aan dat aan die rekenregels nu een extra regel is toegevoegd. Deze geldt bovenop de rekenregels die de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOink eerder hebben afgesproken. Wij zien zowel verbeteringen als verslechteringen in de rekentool’, aldus Ilse van der Weiden.

De rekenregels gaan op 1 januari 2013 in. De rekentool, die op de rekenregels is gebaseerd, is niet vrijblijvend. De GGD gebruikt de tool om te controleren of kinderopvangcentra zich aan het voorgeschreven aantal medewerkers houden en de voorgeschreven maximale grootte van de groepen.

Volgens het ministerie is de rekentool een grote stap vooruit. Voortaan gaan ouders, medewerkers en de GGD van dezelfde rekenmethode uit, waardoor snel duidelijk is of er voldoende medewerkers op de groep staan. Abvakabo FNV vindt het vreemd dat juist de medewerkers niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de nieuwe rekenregels en -tool, terwijl zij degenen zijn die er mee moeten werken en de gevraagde kwaliteit moeten leveren.

Ga naar de nieuwe rekentool.

Andere maatregelen
Ook komen er in 2013 meer maatregelen om de kwaliteit en veiligheid van kinderen te vergroten. Lees hier meer over de aangekondigde maatregelen.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/rekentool-leidster-kind-ratio-definitief

Deel dit artikel