Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang

31322 Kinderopvang Nr. 286 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2015

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Cebeon onderzoek verricht naar de kosten voor toezicht en handhaving in de kinderopvang door gemeenten en GGD’en (1). Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van dit onderzoek en ga ik in op de betekenis daarvan.

Meer lezenEvaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang

Nieuwe inspectierapporten kinderopvang

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Meer lezenNieuwe inspectierapporten kinderopvang

Antwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

Minister Asscher (18-11-2013)  geeft antwoord op vragen Ulenbelt

2013-0000154725
2013Z20207  Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’ (ingezonden 21 oktober 2013)
1
Wat is uw reactie op de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’? 1)

Antwoord
Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze uitzending van Kassa.

Meer lezenAntwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

Minister Lodewijk Asscher : toezicht bij kinderopvang

Toespraak van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag.Dames en heren,

Een paar dagen geleden kreeg ik een schokkend onderzoek onder ogen.

Een onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang. Geschreven door een arts die zelf op inspectie ging. En geschokt was over wat hij zag.

En rook.

Meer lezenMinister Lodewijk Asscher : toezicht bij kinderopvang

Rapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

VNG directeur Jantine Kriens nam op 12 september het rapport: Investeren in opvoeden en opgroeien loont! In ontvangst. Dit rapport is opgesteld in opdracht van GGD Nederland en ActiZ als vervolg op de studie ‘Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg’ . Jantine Kriens: ‘Dit rapport is een mooie bouwsteen voor gemeenten bij het vormgeven van hun jeugdgezondheidsbeleid. … Meer lezen Rapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013  het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie. Zo moet de gemeente binnen zes weken na het inspectiebezoek het inspectierapport aan de organisatie sturen. Nu … Meer lezen Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

De rekenregels en bijbehorende rekentool zijn aangepast en nu definitief vastgesteld door de Rijksoverheid. Per 1 januari 2013 gaat de GGD deze regels hanteren voor hun inspecties. Abvakabo FNV heeft eerder al aan de bel getrokken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook na aanpassing van de regels maakt de bond zich … Meer lezen Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

CDA : Goede en betaalbare kinderopvang ontzettend belangrijk voor gezinnen

Kinderopvang vormt voor gezinnen een belangrijke ondersteuning en maakt het vaak mogelijk om arbeid en opvoeding goed met elkaar te combineren. Daarom is het belangrijk dat kinderopvang betaalbaar en van goede kwaliteit is.  Hiervoor stelde Pieter Heerma tijdens een debat over de evaluatie van de Wet Kinderopvang. Daarom bepleitte Heerma bij demissionair staatssecretaris De Krom … Meer lezen CDA : Goede en betaalbare kinderopvang ontzettend belangrijk voor gezinnen

Kamerbrief over kinderopvang en de kinderopvangmarkt

Brief d.d. 12 oktober 2012 van staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer over de uitzending van Argos d.d. 22 september jl. inzake kinderopvang en de gang van zaken in Amsterdam en over een aantal specifieke vragen over de kinderopvangmarkt. Bij Regeling van werkzaamheden, d.d. 25 september 2012, heeft mevrouw Smits van de SP verzocht … Meer lezen Kamerbrief over kinderopvang en de kinderopvangmarkt

Abvakabo : Kinderen zijn geen handelswaar

Zaterdagavond reageerde Abvakabo FNV in een uitzending van Nieuwsuur op de gevolgen van marktwerking in de sector kinderopvang. Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor de economie, doordat beide ouders kunnen blijven werken. De kwaliteit van de sector staat echter onder druk door de ingevoerde marktwerking, waartegen de vakbond zich van begin … Meer lezen Abvakabo : Kinderen zijn geen handelswaar

Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld. Dit staat in het besluit continue screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juli … Meer lezen Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen dreigen het vanaf 2013 met minder beroepskrachten te moeten doen dan nodig is. Dat blijkt uit berekeningen van vakbond Abvakabo FNV die de nieuwe rekentool van het Ministerie van Sociale Zaken onder de loep heeft genomen. Abvakabo FNV vindt het bizar dat via een rekenregel de werkdruk van het personeel hierdoor verzwaard … Meer lezen Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool

Rekentool kinderopvang – beroepskracht kind ratio beschikbaar

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en in samenwerking met de convenantpartijen – Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK – GGD Nederland en VNG. De tool is gebaseerd op de afspraken in het Convenant Kwaliteit … Meer lezen Rekentool kinderopvang – beroepskracht kind ratio beschikbaar

Resultaten Peutermonitor 2011 GGD ZHZ

Afgelopen maand is de Peutermonitor 2011 verschenen. Deze monitor geeft inzicht in de gezondheid van tweejarige peuters uit Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In totaal is het onderzoek gebaseerd op ruim 1100 oudervragenlijsten en bijna 1400 vragenlijsten van jeugdverpleegkundige, behorende bij de peuters die in 2011 op tweejarige leeftijd op het consultatiebureau werden gezien. Met de … Meer lezen Resultaten Peutermonitor 2011 GGD ZHZ