De extra rekenregel in de rekentool Leidster Kind Ratio

  • door
De extra rekenregel die het Ministerie SZW heeft toegevoegd aan de rekentool naar aanleiding van foutieve berekeningen geeft aan dat een groep met twee beroepskrachten in de dagopvang maximaal mag bestaan uit:
  1. acht nuljarigen en één ouder kind; 
  2. zeven nuljarigen en drie oudere kinderen; 
  3. zes nuljarigen en vijf oudere kinderen.

Een groep met één beroepskracht in de dagopvang mag maximaal bestaan uit vier nuljarigen en één ouder kind.

Goed nieuws
In de eerder gepubliceerde rekentool was het mogelijk om met twee beroepskrachten op een groep met acht nuljarigen en vier driejarigen te staan. Met de extra rekenregel mag nu met twee beroepskrachten nog maar één ouder kind worden toegevoegd aan een groep met acht nuljarigen. Dat lijkt goed nieuws en het is ook een verbetering ten opzichte van de vorige versie van de rekenregels. In de volgende situaties moet er een extra beroepskracht aan een groep kinderen worden toegevoegd vergeleken met het oude convenant.

Tabel: Voorbeelden van verbeteringen in het nieuwe convenant

0 jr 1 jr 2 jr 3 jr aantal ped.mdw volgens nieuwe tool aantal ped.mdw. volgens oude regelgeving
1 4 11 0 4 3
2 4  10 0 4 3
3 2 6 0 3 2
1 0 4 9 3 2
1 1 3 8 3 2


Werkdruk

‘Helaas is er ook een nadeel, want in de nieuwe rekenmethode komt het erop neer dat een groep van acht baby’s (0-jarigen) met (maximaal) één ouder kind, één kind meer heeft dan onder het vorige convenant het geval was’ zegt Van der Weiden. ‘Dit verschil zit hem het in de manier van afronden en het afschaffen van de tussenstappen in de berekening. Voorheen was het zo dat een groep bij 8 baby’s vol was. Er mocht geen enkel kind meer bij. Wij zijn hier niet blij mee, omdat het de werkdruk van het personeel verhoogt en de kwaliteit van de opvang onder druk komt te staan. Er is immers een duidelijke relatie vastgesteld tussen de hoeveelheid kinderen waarvoor een pedagogisch medewerker verantwoordelijk is en de kwaliteit van de opvang.’

Tabel: Voorbeelden van verslechteringen in het nieuwe convenant

0 jr 1 jr 2 jr 3 jr aantal ped.mdw volgens nieuwe tool aantal ped.mdw. volgens oude regelgeving
8 1 0 0 2 3
0 0  9 5 2 3
7 2 1 0 2 3
6 3 0 2 2 3
6 2 2 1 2 3

Ga hier naar de rekentool van het ministerie SZW die op 1 januari 2013 ingaat.

Bron :

Deel dit artikel