De extra rekenregel in de rekentool Leidster Kind Ratio

De extra rekenregel die het Ministerie SZW heeft toegevoegd aan de rekentool naar aanleiding van foutieve berekeningen geeft aan dat een groep met twee beroepskrachten in de dagopvang maximaal mag bestaan uit: acht nuljarigen en één ouder kind;  zeven nuljarigen en drie oudere kinderen;  zes nuljarigen en vijf oudere kinderen. Een groep met één beroepskracht … Meer lezen De extra rekenregel in de rekentool Leidster Kind Ratio

Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

De rekenregels en bijbehorende rekentool zijn aangepast en nu definitief vastgesteld door de Rijksoverheid. Per 1 januari 2013 gaat de GGD deze regels hanteren voor hun inspecties. Abvakabo FNV heeft eerder al aan de bel getrokken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook na aanpassing van de regels maakt de bond zich … Meer lezen Rekentool Leidster Kind Ratio definitief vastgesteld

Rekentool aantal medewerkers in de kinderopvang online

Vanaf vandaag staat op Rijksoverheid.nl de definitieve ‘rekentool’ waarmee eenvoudig is te bepalen hoeveel beroepskrachten nodig zijn bij de opvang van een groep kinderen. Hoewel de nieuwe regels pas 1 januari 2013 van kracht zijn, is de tool al te gebruiken. De tool is niet vrijblijvend. De GGD gebruikt het hulpmiddel om te controleren of de … Meer lezen Rekentool aantal medewerkers in de kinderopvang online

Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen dreigen het vanaf 2013 met minder beroepskrachten te moeten doen dan nodig is. Dat blijkt uit berekeningen van vakbond Abvakabo FNV die de nieuwe rekentool van het Ministerie van Sociale Zaken onder de loep heeft genomen. Abvakabo FNV vindt het bizar dat via een rekenregel de werkdruk van het personeel hierdoor verzwaard … Meer lezen Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool