Abvakabo : Kinderopvang verdient betere rekentool

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen dreigen het vanaf 2013 met minder beroepskrachten te moeten doen dan nodig is. Dat blijkt uit berekeningen van vakbond Abvakabo FNV die de nieuwe rekentool van het Ministerie van Sociale Zaken onder de loep heeft genomen.
Abvakabo FNV vindt het bizar dat via een rekenregel de werkdruk van het personeel hierdoor verzwaard wordt en de kwaliteit en veiligheid van de kinderen mogelijk afneemt. Voordat de rekentool als enige berekeningswijze voor de bepaling van het maximale aantal kinderen per beroepskracht ingaat, moet deze verbeterd worden, vindt de grootste vakbond in de kinderopvang.
In 2008 lanceerde Abvakabo FNV met trots de rekentool die een groot succes bleek. Het nieuwe rekenprogramma is onderdeel van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW in samenwerking met de convenantpartijen - Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK - GGD Nederland en VNG. De bond is verbaasd dat bij de totstandkoming van de nieuwe rekentool werknemers niet zijn geraadpleegd, terwijl zij straks voor de gewenste kwaliteit en veiligheid moeten zorgen op de werkvloer.
De nieuwe regeling kent ook aanbevelingen over hoe het 4-ogenprincipe geïmplementeerd moet worden in de branche. 'Deze aanbevelingen zijn weinig concreet en boterzacht ondanks al onze inspanningen om tot goede afspraken te komen', aldus Ilse van der Weiden, bestuurder Kinderopvang.
Verder blijkt uit het convenant dat de regel dat er 3 uren op een dag met minder beroepskrachten gewerkt mag worden nog steeds van kracht is en dat de achterwacht op de locatie niet voldoende geregeld is. 'Dit stelt ons teleur omdat onze leden al jaren aangeven zich onvoldoende veilig te voelen en ook de veiligheid van de kinderen onvoldoende kunnen waarborgen als ze alleen op de groep staan.'
Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/kinderopvang-verdient-betere-rekentool
Deel dit artikel