Doelgroepouders

Dit zijn ouders die: * niet werken; * een traject naar werk volgen in het kader van hun re-integratie; * of studeren; * of een verplichte inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgen; * of tienermoeder zijn. Deze ouders moesten voorheen (tot en met 31-12-2012) een deel van hun toeslag bij de gemeente of uitkeringsinstantie UWV … Meer lezen Doelgroepouders

Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

De gemeentelijke taak bij de Wet kinderopvang verandert. Dat is een uitvloeisel van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. Deze maatregelen gaan volgend jaar in. De wetswijziging is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Wat er verandertDe belangrijkste wijziging is dat gemeenten vanaf 2013 niet meer het werkgeversdeel van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepen uitkeren. Deze taak wordt overgedragen … Meer lezen Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

De Belastingdienst gaat vanaf 2013 de volledige toekenning van de kinderopvangtoeslag doen voor de gemeentelijke doelgroepen. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een traject naar werk volgen, inburgeraars, studenten en tienermoeders die gebruik maken van kinderopvang. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat … Meer lezen Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013