Verklaring Omtrent het Gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor werken in de kinderopvang. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan.

U krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Hebt u wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt beoordeeld of uw strafbare gedrag relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dronken rijden is voor een onderwijzer niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel.

U vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan door het ingevulde aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Deel dit artikel