Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Wat is een VOG?Een VOG is een verklaring van de Minister van … Meer lezen Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan van het kabinet om permanente screening voor kinderopvangpersoneel in te voeren. Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat. De screening gaat verder dan de aanbevelingen van de commissie-Gunning, die was ingesteld naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. VOG De commissie-Gunning raadde aan medewerkers van een kinderopvang … Meer lezen Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd

Defence for Children : Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid

De Raad van State heeft op 5 september een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak van een jongere die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wilde aanvragen, maar die als minderjarige een zedendelict heeft gepleegd. De Raad bepaalde dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het beoordelen van een VOG-aanvraag moet kijken naar de … Meer lezen Defence for Children : Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid

Verklaring Omtrent het Gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor werken in de kinderopvang. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. U krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Hebt u wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt … Meer lezen Verklaring Omtrent het Gedrag