Indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, houdende indexering van de maximum uurprijs in het kader van de kinderopvangtoeslag (Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Meer lezenIndexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Indexering maximum uurprijzen 2014

Het ministerie van SZW heeft vrijdag 7 juni 2013 gemeld dat de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang per 1 januari 2014 in principe zullen worden geïndexeerd. De indexering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is correctie op de indexatie voor 2013 en bedraagt 1,18 procent. Het tweede deel is de reguliere indexatie … Meer lezen Indexering maximum uurprijzen 2014

Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Op 5 april 2013 is een verzoek ingediend om openbaarmaking van:1. Informatie over de ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs (opvangvergoeding en vergoeding gastouderbureau) in de gastouderopvang in 2009 t/m 2012;2. Informatie over de vraag naar kinderopvang per kinderopvangvorm in 2011 en 2012, gastouderopvang uitgesplitst naar de categorieën 0-3 jaar en 4 jaar – middelbare schoolleeftijd, … Meer lezen Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

De arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen is in 2012 redelijk stabiel gebleven. Bij moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) is sprake van een lichte stijging van 71.1% naar 71.5%. Binnen deze groep is de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders in 2012 gedaald, van 64,6% naar 63%. De arbeidsparticipatie van vaders ligt op een hoog niveau. … Meer lezen Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Er moet een betere aansluiting komen tussen het gebruik van de kinderopvang en het contract dat ouders hierover afsluiten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren naar flexibiliteit in de kinderopvangsector. Het gebruik van de kinderopvang ligt doorgaans … Meer lezen Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezen Maximum uurprijs kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag (KOT) is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door … Meer lezen Kinderopvangtoeslag

Berekening uurprijs

Voor de aanvraag kinderopvangtoeslag wordt door de kinderopvangorganisaties een aantal uren en daarbij behorende uurprijs opgegeven. Na afloop van ieder kalenderjaar dient u een jaaropgaaf te ontvangen met de gefactureerde uren en bijbehorende uurprijs. Het overgrote merendeel van organisaties werkt met een tarief per dagdeel (ochtend, middag) en niet met een afrekening per uur. Bij … Meer lezen Berekening uurprijs

Maximum uurtarief kinderopvang 2013

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Volgens de plannen heeft de overheid het voornemen deze per 1 januari 2013 te indexeren met 1,55 %. De laatste indexering vond plaats per 1 januari 2011. Met ingang … Meer lezen Maximum uurtarief kinderopvang 2013