Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Op 5 april 2013 is een verzoek ingediend om openbaarmaking van:
1. Informatie over de ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs (opvangvergoeding en vergoeding gastouderbureau) in de gastouderopvang in 2009 t/m 2012;
2. Informatie over de vraag naar kinderopvang per kinderopvangvorm in 2011 en 2012, gastouderopvang uitgesplitst naar de categorieën 0-3 jaar en 4 jaar – middelbare schoolleeftijd, aantal uren per kind en aantal kinderen;
3. a. Uitsplitsing van de totale hoogte van de toegekende kinderopvangtoeslag naar opvangvorm in de jaren 2010 t/m 2012 en
b. hoeveel kinderen hiervoor werden opgevangen en gastouderopvang uitgesplitst in opvang van O tot en met 3 jaar en 4 jaar – middelbare schoolleeftijd.

Bij brief van 7 mei 2013 is het verzoek aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Met betrekking tot de vragen die zijn aangeduid met de volgnummers 1, 2 en 3b beschik ik over de gevraagde informatie. Ten aanzien van het onderdeel van het verzoek dat is aangeduid als 3a zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen documenten aangetroffen. Derhalve kan niet tegemoet worden gekomen aan dit deel van het verzoek.

Voor het overige heb ik het verzoek getoetst aan de bepalingen van de Wob. Ik ben nagegaan of er sprake is van in de wet vastgelegde uitzonderingsgronden die het openbaar maken van de gevraagde informatie of delen daarvan in de weg zouden kunnen staan.
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in bijlage 1 openbaar te maken.

Tabel 1: Uurprijzen in kinderopvang

Gemiddelde uurprijzen voor maximering (tarieven ondernemers)

       
 

2009

2010

2011

2012

0 t/m 3 jarigen gastouderopvang

5,86

5,49

5,34

5,43

4 t/m 12 jarigen gastouderopvang

5,98

5,53

5,32

5,4

         

Bron: Belastingdienst/Toeslagen

Aantal kinderen per kinderopvangvorm in 2010, 2011 en 2012, en aantal uren per kind per kinderopvangvorm in 2011 en 2012

 

Tabel 2: Gebruik kinderopvangtoeslag

(x 1.000)

 

 

2010

2011

2012

2011

2012

 

Gemiddeld aantal

Gemiddeld aantal

kinderen

uren/kind

 

Totaal

715

738

709

74,5

69,7

Kinderdagcentra

314

323

303

103,1

97,8

Buitenschoolse opvang

283

306

303

46,6

43,4

Gastouderopvang 0 t/m 3 jarigen

67

58

52

82,2

79,1

Gastouderopvang 4 tot 12 jarigen

51

52

51

53,1

49,6

 bron: Belastingdienst/Toeslagen, bewerking SZW

Bron http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2013/06/14/wob-verzoek-tarieven-kinderopvangtoeslag.html?ns_campaign=documenten-en-publicaties-over-het-onderwerp-kinderopvang&ns_channel=att

Deel dit artikel