Ontwikkelingen tarieven in de kinderopvang

Onderstaand brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede kamer d.d. 9 mai 2017 over de ontwikkeling van tarieven in de kinderopvang.

In het AO Kinderopvang van 28 september 2016 (Kamerstuk 31 322, nr. 312) heb ik toegezegd, naar aanleiding van een vraag van de heer Heerma (CDA), om vanaf begin 2017 de ontwikkeling van tarieven in de kinderopvang te monitoren.

Meer lezenOntwikkelingen tarieven in de kinderopvang

Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Op 5 april 2013 is een verzoek ingediend om openbaarmaking van:1. Informatie over de ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs (opvangvergoeding en vergoeding gastouderbureau) in de gastouderopvang in 2009 t/m 2012;2. Informatie over de vraag naar kinderopvang per kinderopvangvorm in 2011 en 2012, gastouderopvang uitgesplitst naar de categorieën 0-3 jaar en 4 jaar – middelbare schoolleeftijd, … Meer lezen Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag