Het tarievenstelsel in de kinderopvang is soms wat lastig te begrijpen voor jou als ouder. Waar betaal je nu voor? Hoe zijn de uren opgebouwd van de dagdelen? Wat zijn kinderopvanguren? Krijg je geld terug bij afmelding van een dag? En vele andere vragen. Vaak realiseer je als ouder niet dat deze regels vaak het […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl