Reactie NOS-steekproef opvangtarieven 2019

calculator

De NOS hield een enquête naar de opvangtarieven 2019. De brancheorganisatie kinderopvang heeft hierop gereageerd. Hierop reageerden 356 kinderopvangorganisaties van groot tot klein en met landelijke spreiding. Uitkomst van de NOS-steekproef is een uurtarief van 7,47 euro in 2018 dat in 2019 oploopt naar gemiddeld 8,09 euro per uur. Dit is een stijging van 8,3 … Meer lezen Reactie NOS-steekproef opvangtarieven 2019

Indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, houdende indexering van de maximum uurprijs in het kader van de kinderopvangtoeslag (Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Meer lezenIndexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Minister Asscher heeft geen idee van werkelijke kostprijs in kinderopvang

Bij het rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013, hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,welke deze heeft beantwoord begin september.

Een van de vragen (van de VVD-fractie) gaat over de wijze waarop de maximale uurprijs is bepaald. Blijkens het antwoord van de minister is dit nooit echt berekend, maar gebaseerd op de geldende tarieven bij in werking treden van Wet Kinderopvang  waarbij 80% van de sector onder de prijsstelling bleef.

Het antwoord is eigenlijk een nettere omschrijving van : we hebben het nooit onderzocht en weten het gewoon niet.

Meer lezenMinister Asscher heeft geen idee van werkelijke kostprijs in kinderopvang

Indexering maximum uurprijzen 2014

Het ministerie van SZW heeft vrijdag 7 juni 2013 gemeld dat de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang per 1 januari 2014 in principe zullen worden geïndexeerd. De indexering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is correctie op de indexatie voor 2013 en bedraagt 1,18 procent. Het tweede deel is de reguliere indexatie … Meer lezen Indexering maximum uurprijzen 2014

Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Op 5 april 2013 is een verzoek ingediend om openbaarmaking van:1. Informatie over de ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs (opvangvergoeding en vergoeding gastouderbureau) in de gastouderopvang in 2009 t/m 2012;2. Informatie over de vraag naar kinderopvang per kinderopvangvorm in 2011 en 2012, gastouderopvang uitgesplitst naar de categorieën 0-3 jaar en 4 jaar – middelbare schoolleeftijd, … Meer lezen Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Er moet een betere aansluiting komen tussen het gebruik van de kinderopvang en het contract dat ouders hierover afsluiten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren naar flexibiliteit in de kinderopvangsector. Het gebruik van de kinderopvang ligt doorgaans … Meer lezen Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf  een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.  De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor … Meer lezen Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezen Maximum uurprijs kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag (KOT) is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door … Meer lezen Kinderopvangtoeslag

Maximum uurtarief kinderopvang 2013

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Volgens de plannen heeft de overheid het voornemen deze per 1 januari 2013 te indexeren met 1,55 %. De laatste indexering vond plaats per 1 januari 2011. Met ingang … Meer lezen Maximum uurtarief kinderopvang 2013