Kostenontwikkeling 2013 : Met welk % stijgen uw prijzen

De kostenontwikkeling voor de kinderopvang bedraagt volgens de Branchevereniging Kinderopvang voor 2013 circa 3,6 % . Dat is gebaseerd op met name de stijging van de personeelskosten. Dit is immers voor de kinderopvangorganisaties de grootste kostenpost. Wegens het ontbreken van een definitieve CAO is men ook mede uitgegaan van de cijfers van het CPB. Daarbij stijgen de overige kosten ook de “normale” inflatie, denk hierbij ook aan bijvoorbeeld de BTW-verhoging van 19 % naar 21 %.  Doordat kinderopvangorganisties geen BTW-aftrek hebben, krijgen ze deze verhoging volledig voor hun kiezen. Alhoewel veel basisgegevens nog niet definitief zijn, is deze kosten stijging wel realistisch.

De nieuwe voorstellen voor de CAO veranderen ook niet of nauwelijks de eerder verwachte kostenstijging.

De overheid heeft het maximum uurtarief per 1-1-2013 gewijzigd met 1,55 % (alhoewel nog niet formeel gepubliceerd).  Veel lager dus dan dat de kosten zich werkelijk ontwikkelen.

Wat gaat u als kinderopvangorganisatie doen met uw prijzen ? Neemt u het advies over van de brancheorganisatie ? Of heeft u besloten tot een ander percentage.  Wij zijn daar zeer benieuwd ! Laat het ons weten d.m.v. onderstaande poll.

Voor Kinderopvangorganisaties : met welk percentage stijgen de prijzen per 1-1-2013 ?

{acepolls 11}

Deel dit artikel