Stroomstootwapen onveilig en niet nodig bij minderjarigen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maakte naar aanleiding van een pilot van de recherche die sinds 2009 draait, bekend dat hij alle politieagenten wil voorzien van een stroomstootwapen, ook wel ‘taser’ genoemd. Defence for Children is van mening dat de minister  voorbij gaat aan de risico’s die gebruik van het wapen met zich meebrengt voor met name kinderen en mensen met een slechte gezondheid. 

De arrestatieteams van politie en marechaussee draaien vanaf 1 mei 2009 proef met het wapen. De Taser is een elektrische wapen dat twee geleidende pijltjes aan draden afvuurt, waardoor een  stroomstoot van 50.000 Volt wordt gegeven. Deze gaat door kleding heen en is 2.000 volt als het het lichaam bereikt. Tijdens de proef is de ‘Taser’ gebruikt tegen vluchtende verdachten ouder dan twaalf jaar die dreigen een wapen te gebruiken en in andere ‘(levens)bedreigende situaties’.

Mentale en fysieke gevolgen niet volledig onderzocht

Amnesty International USA heeft onderzoek gedaan (‘Less than lethal’, december 2008) naar het gebruik van de ‘taser’ in de Verenigde Staten. Amnesty International stelt dat stroomstootwapens zeer makkelijk zijn te dragen en te gebruiken en daarom vatbaar zijn voor misbruik. Zij kunnen ernstige pijn veroorzaken. Volgens Amnesty International zijn de mentale en fysieke gevolgen nog niet volledig onderzocht voor kwetsbare groepen, zoals verstandelijk gehandicapten, vrouwen in verwachting, drugsgebruikers, mensen met epilepsie, oudere mensen én kinderen. 

Defence for Children is van mening dat de minister geen argumenten geeft waarom de huidige uitrusting van de politie onvoldoende zou zijn. Wanneer er echt gronden zijn om dat aan te nemen dan is het van belang dat de minister het gevaar voor de veiligheid van minderjarigen en de gezondheidsrisico’s in kaart brengt en betrekt in zijn conclusie en bij het toekomstige beleid. 

Meer informatie

Klik hier voor het evaluatierapport van de taser pilot, maart 2011.

Klik hier voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp ‘Stroomstootwapen onaanvaardbaar voor kinderen’.

Klik hier voor het rapport van Amnesty International ‘Less than lethal’ uit 2008. 

Bron :

Deel dit artikel