Defence for Children op bezoek bij VN-Kinderrechtencomité

Op 28 september 2012 organiseerde het VN-Kinderrechtencomité in Genève een discussiedag over de rechten van migrantenkinderen. Defence for Children was er bij om de zorgen over de bescherming van rechten van migrantenkinderen in Nederland naar voren te brengen en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. 

Alle kinderen hebben alle rechten

“Geen kind of mens is illegaal” met dit standpunt benadrukte Francois Crépeau, speciale VN-rapporteur voor mensenrechten van migranten, dat alle kinderen alle rechten hebben, of ze nu een verblijfsvergunning hebben of niet. In Nederland wordt nog vaak het woord ‘illegaal’ gebruikt om aan te geven dat iemand geen verblijfsvergunning heeft. Volgens het Kinderrechtencomité draagt dit bij aan discriminatie van migranten. Alle kinderen hebben alle rechten onafhankelijk van hun verblijfsstatus. 

Onderzoek belang van het kind

Migratie van kinderen en families is een realiteit. Kinderen worden vaak nog gezien als juridisch aanhangsel van hun ouders in plaats van als een mens met eigen rechten. Volgens veel aanwezigen bij de discussiedag zou bij iedere beslissing die een kind raakt een onderzoek plaats moeten vinden naar de belangen van het kind. Migratie- en kinderbeschermingsautoriteiten zouden meer met elkaar moeten samenwerken. Twee kinderen die aanwezig waren bij de discussiedag benadrukten dat autoriteiten, organisaties en rechters moeten luisteren naar kinderen. 

Goed voorbeeld doet goed volgen?

In België is in tien jaar tijd de detentie van gezinnen afgebouwd, zo vertelde een adviseur van de Belgische overheid. Er zit geen kind meer om migratieredenen in de cel. Dit zou een inspiratie moeten zijn voor de Nederlandse autoriteiten. Hoewel in Nederland het beleid rondom de vreemdelingenbewaring van kinderen de laatste jaren aanzienlijk is verbeterend, kunnen migrantenkinderen nog steeds weken worden vastgezet met hun ouders omdat ze Nederland niet worden binnen gelaten. Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Bijna alle landen op de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. De grote verschillen in de bescherming van migrantenkinderen tussen verschillende landen is daarom onacceptabel. Als goed voorbeeld om de bescherming te verbeteren van kinderen die zonder hun ouders naar Europa komen, heeft Defence for Children tijdens de discussiedag de kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen onder de aandacht gebracht.

Maak een einde aan jarenlange onzekerheid

Defence for Children heeft er bij het VN-Kinderrechtencomité op aangedrongen om Staten te stimuleren om binnen een korte termijn tot een duurzame oplossing te komen voor migrantenkinderen die langdurig in de Staat verblijven maar geen verblijfsvergunning hebben. De strijd hiervoor illustreerde Defence for Children met de activiteiten van het actiecomité Wij Blijven. Na jarenlange onderzekerheid moeten kinderen op grond van hun eigen rechten en worteling na vijf jaar een verblijfsvergunning moeten kunnen aanvragen. Kinderen zonder nationaliteit zouden na langdurig verblijf de nationaliteit van het gastland moeten krijgen, zodat kinderen niet van generatie op generatie zonder nationaliteit leven. 

Defence for Children heeft in een schriftelijke bijdrage nog drie aanbevelingen gedaan aan het VN-Kinderrechtencomité:
•    Ontwikkel specifieke richtlijnen voor autoriteiten om het belang van het kind te onderzoeken en stimuleer monitoring van kinderen die zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst.
•    Ontwikkel richtlijnen voor een adequate, kleinschalige, kindvriendelijke opvang van migrantenkinderen en gezinnen.
•    Blijf Staten inspireren om proactief kinderrechten na te leven in wetgeving, beleid en praktijk.
Defence for Children hoopt dat het VN-Kinderrechtencomité deze aanbevelingen zal meenemen voor de richtlijnen die zij wil ontwikkelen voor kinderrechten in de context van migratie.

Meer informatie

Lees hier de schriftelijke bijdrage van Defence for Children aan het VN-Kinderrechtencomité.
Lees hier achtergrondinformatie over de discussiedag.

Bron :

Deel dit artikel