kinderrechten

Teeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Op 14 januari 2015 stond tijdens het Algemeen Overleg over gezinsmigratie de baanbrekende uitspraak in de zaak Jeunesse tegen Nederland op de agenda. Defence for Children is nauw betrokken geweest bij deze zaak en schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens het overleg stelden de Kamerleden verschillende vragen. In zijn reactie gaf de staatssecretaris aan dat er in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaken zijn waar serieus aandacht aan besteed zal worden. De Handleiding voor de IND voor zaken rond gezinshereniging wordt openbaar gemaakt. Ook zei de staatssecretaris toe om kinderrechten sterker neer te zetten bij het horen van kinderen. Defence for Children heeft goede verwachtingen van deze toezeggingen van de staatssecretaris.

Lees verder »Teeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

  • door

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures. Lees verder »Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

UNICEF Nederland en Defence for Children presenteren op dinsdag 17 juni in Den Haag het Jaarbericht Kinderrechten 2014 met daarin een overzicht van de kinderrechtensituatie in Nederland. Het Jaarbericht heeft dit jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar bestaat. Een mijlpaal om te vieren dat er al veel is bereikt, maar toch zijn er ook in Nederland nog altijd tienduizenden kinderen het slachtoffer van kinderrechtenschendingen, zo blijkt uit dit Jaarbericht.
Lees verder »Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

Zelfstandig belang van het kind telt ook in asielprocedure

  • door

De rechtbank in Groningen heeft op 7 november 2013 bepaald dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) niet goed heeft gekeken naar de eigen belangen van een kind van een asielzoekster. De rechter roept de IND op om in te gaan op de uitgebreide kinderrechtenrapportage die Defence for Children had ingebracht. Een mooie overwinning van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Een Aziatische vrouw is in een ander Aziatisch land getrouwd met een man, die zich naar later bleek bezig hield met mensensmokkel. Samen kregen ze een kind. Het kind heeft de nationaliteit van de vader. Zowel de vrouw als het kind zijn zeer ernstig mishandeld door de man. De vrouw zoekt met haar kind bescherming in Nederland en vraagt mede namens haar dochter asiel aan.
Lees verder »Zelfstandig belang van het kind telt ook in asielprocedure

Lancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

  • door

Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde staatssecretaris Van Rijn de e-learning De Jeugd – uw zorg! van het Kinderrechtencollectief. Met deze module wordt op toegankelijke, compacte en concrete wijze duidelijk hoe wethouders en beleidsambtenaren kinderrechten in de praktijk kunnen brengen.
Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij verwachtte dat de module eraan zal bijdragen dat de transitie ook een transformatie wordt, waarbij kinderrechten daadwerkelijk vorm krijgen. Want, zoals de staatssecretaris aangaf: “Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar ook hier zijn kinderen die het moeilijk hebben. Zo zit er in iedere klas minstens één kind dat mishandeld wordt. Door de zorg dichter bij kinderen en ouders te brengen en daarbij kinderrechten mee te nemen, kunnen we betere hulp realiseren”.Lees verder »Lancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

Rechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

  • door

Kinderen die voor een gezinshereniging geïnterviewd worden over de band met hun ouders hebben recht op een bijzondere behandeling die rekening houdt met hun leeftijd en met wat ze allemaal hebben meegemaakt. De rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2013 in een uitspraak vastgesteld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onvoldoende had gedaan. Zes door de oorlog getekende kinderen wachten daarom nu al ruim drie jaar lang in Ethiopië op de hereniging met hun vader. Defence for Children is bezorgd over deze kinderrechtenschending en hoopt dat het oordeel van de rechter de hereniging van de kinderen met hun vader nu snel mogelijk maakt.Lees verder »Rechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

Lancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Op 20 november tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind lanceert staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leermodule over kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, heeft de leermodule ontwikkeld voor gemeenten om kinderrechten te implementeren in het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid.Lees verder »Lancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!