Onvoldoende aandacht voor de rechten van dakloze kinderen

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, brachten Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp een rapport uit over kinderen in armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeien er in Nederland 292.000 kinderen op in armoede. Een deel van deze kinderen heeft te maken met (dreigende) dakloosheid. Hoewel … Meer lezen Onvoldoende aandacht voor de rechten van dakloze kinderen

Teeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Op 14 januari 2015 stond tijdens het Algemeen Overleg over gezinsmigratie de baanbrekende uitspraak in de zaak Jeunesse tegen Nederland op de agenda. Defence for Children is nauw betrokken geweest bij deze zaak en schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens het overleg stelden de Kamerleden verschillende vragen. In zijn reactie gaf de staatssecretaris aan dat er in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaken zijn waar serieus aandacht aan besteed zal worden. De Handleiding voor de IND voor zaken rond gezinshereniging wordt openbaar gemaakt. Ook zei de staatssecretaris toe om kinderrechten sterker neer te zetten bij het horen van kinderen. Defence for Children heeft goede verwachtingen van deze toezeggingen van de staatssecretaris.

Meer lezenTeeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures.

Meer lezenNederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

UNICEF Nederland en Defence for Children presenteren op dinsdag 17 juni in Den Haag het Jaarbericht Kinderrechten 2014 met daarin een overzicht van de kinderrechtensituatie in Nederland. Het Jaarbericht heeft dit jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar bestaat. Een mijlpaal om te vieren dat er al veel is bereikt, maar toch zijn er ook in Nederland nog altijd tienduizenden kinderen het slachtoffer van kinderrechtenschendingen, zo blijkt uit dit Jaarbericht.

Meer lezenJaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

Zelfstandig belang van het kind telt ook in asielprocedure

De rechtbank in Groningen heeft op 7 november 2013 bepaald dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) niet goed heeft gekeken naar de eigen belangen van een kind van een asielzoekster. De rechter roept de IND op om in te gaan op de uitgebreide kinderrechtenrapportage die Defence for Children had ingebracht. Een mooie overwinning van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Een Aziatische vrouw is in een ander Aziatisch land getrouwd met een man, die zich naar later bleek bezig hield met mensensmokkel. Samen kregen ze een kind. Het kind heeft de nationaliteit van de vader. Zowel de vrouw als het kind zijn zeer ernstig mishandeld door de man. De vrouw zoekt met haar kind bescherming in Nederland en vraagt mede namens haar dochter asiel aan.

Meer lezenZelfstandig belang van het kind telt ook in asielprocedure

Lancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde staatssecretaris Van Rijn de e-learning De Jeugd – uw zorg! van het Kinderrechtencollectief. Met deze module wordt op toegankelijke, compacte en concrete wijze duidelijk hoe wethouders en beleidsambtenaren kinderrechten in de praktijk kunnen brengen.
Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij verwachtte dat de module eraan zal bijdragen dat de transitie ook een transformatie wordt, waarbij kinderrechten daadwerkelijk vorm krijgen. Want, zoals de staatssecretaris aangaf: “Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar ook hier zijn kinderen die het moeilijk hebben. Zo zit er in iedere klas minstens één kind dat mishandeld wordt. Door de zorg dichter bij kinderen en ouders te brengen en daarbij kinderrechten mee te nemen, kunnen we betere hulp realiseren”.

Meer lezenLancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

Rechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

Kinderen die voor een gezinshereniging geïnterviewd worden over de band met hun ouders hebben recht op een bijzondere behandeling die rekening houdt met hun leeftijd en met wat ze allemaal hebben meegemaakt. De rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2013 in een uitspraak vastgesteld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onvoldoende had gedaan. Zes door de oorlog getekende kinderen wachten daarom nu al ruim drie jaar lang in Ethiopië op de hereniging met hun vader. Defence for Children is bezorgd over deze kinderrechtenschending en hoopt dat het oordeel van de rechter de hereniging van de kinderen met hun vader nu snel mogelijk maakt.

Meer lezenRechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

Lancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Op 20 november tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind lanceert staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leermodule over kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, heeft de leermodule ontwikkeld voor gemeenten om kinderrechten te implementeren in het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid.

Meer lezenLancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Reactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

Reactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

(download de Kinderrechtenmonitor 2012 hier)

Domein 1

1.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. De Onderwijsinspectie moet er op toezien dat alle gemeenten zich voldoende inzetten om de kwaliteit van kinderopvang te garanderen.

Reactie:

Meer lezenReactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

Defence for Children ontvangt Kerwin Award

Op 20 augustus 2013, precies 30 jaar geleden werd Kerwin vermoord. Een vijftienjarige jongen. Kerwin werd daarmee in het hart van zijn kinderrechten geraakt: het recht op leven. Kerwin verloor niet zo maar toevallig het leven maar moest dood omdat hij anders was dan de moordenaar. Dit wordt op de Dam in Amsterdam herdacht, met … Meer lezen Defence for Children ontvangt Kerwin Award

Artsen bezorgd dat ongelijkheid in zorg voor kinderen toeneemt

Artsen maken zich zorgen dat de komende jaren de ongelijkheid in de zorg voor kinderen toeneemt, zo bleek op de conferentie over kinderrechten en gezondheidszorg op 24 januari. Op de conferentie, georganiseerd door onder andere Defence for Children, bespraken meer dan zestig kinderartsen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, kinder- en jeugdpsychiaters de recente ontwikkelingen in de zorg.    … Meer lezen Artsen bezorgd dat ongelijkheid in zorg voor kinderen toeneemt

Meer aandacht nodig voor rechten kinderen met een licht verstandelijke beperking

‘Niemand kent me, niemand begrijpt me, ik ben altijd alleen maar een dossier,’  vertelt een jongen met een licht verstandelijke beperking tijdens een expertmeeting  op 21 januari. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij ouders en verzorgers veel onwetendheid is over de rechten van kinderen met beperkingen. Defence for Children onderschrijft dit. Samen met het … Meer lezen Meer aandacht nodig voor rechten kinderen met een licht verstandelijke beperking

Defence for Childeren : Kinderen en kinderrechten in het Regeerakkoord

Reactie van Defence for Children op de gepresenteerde plannen Hoe komen de kinderen en hun rechten er van af in het Regeerakkoord? Defence for Children heeft het akkoord met de kinderrechtenbril gelezen. Er staan plannen in die een verbetering betekenen van de positie van kinderen. Wij zien ook ideeën die ongunstig voor kinderen uitpakken. Het … Meer lezen Defence for Childeren : Kinderen en kinderrechten in het Regeerakkoord

Teken nu voor een veilige en rechtvaardige wereld voor kinderen

De nieuwe Nelson Mandela, Oprah Winfrey en Albert Einstein zijn nu tien jaar oud. Zij zijn onze toekomst. Tenminste, als ze de kans krijgen zich te ontwikkelen. Want helaas groeien miljoenen kinderen op in armoede en met geweld. Help mee om kinderrechten een plaats  te geven in het Nederlandse buitenlandbeleid en teken vandaag nog de petitie! … Meer lezen Teken nu voor een veilige en rechtvaardige wereld voor kinderen

Defence for Children op bezoek bij VN-Kinderrechtencomité

Op 28 september 2012 organiseerde het VN-Kinderrechtencomité in Genève een discussiedag over de rechten van migrantenkinderen. Defence for Children was er bij om de zorgen over de bescherming van rechten van migrantenkinderen in Nederland naar voren te brengen en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.  Alle kinderen hebben alle rechten “Geen kind of mens is illegaal” … Meer lezen Defence for Children op bezoek bij VN-Kinderrechtencomité