Lancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

  • door

Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde staatssecretaris Van Rijn de e-learning De Jeugd – uw zorg! van het Kinderrechtencollectief. Met deze module wordt op toegankelijke, compacte en concrete wijze duidelijk hoe wethouders en beleidsambtenaren kinderrechten in de praktijk kunnen brengen.
Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij verwachtte dat de module eraan zal bijdragen dat de transitie ook een transformatie wordt, waarbij kinderrechten daadwerkelijk vorm krijgen. Want, zoals de staatssecretaris aangaf: “Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar ook hier zijn kinderen die het moeilijk hebben. Zo zit er in iedere klas minstens één kind dat mishandeld wordt. Door de zorg dichter bij kinderen en ouders te brengen en daarbij kinderrechten mee te nemen, kunnen we betere hulp realiseren”.

Transitie jeugdzorg
Er komt momenteel veel op de gemeenten af en zij krijgen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor alle hulp aan kinderen en jongeren. In alle gemeenten wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het Kinderrechtencollectief heeft de e-learningmodule De Jeugd – uw zorg! ontwikkeld om gemeenteambtenaren en wethouders een handreiking te bieden bij het implementeren van kinderrechten in het te ontwikkelen gemeentelijk jeugdbeleid. Uiteindelijk is de overheid (centraal en lokaal) verantwoordelijk voor de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland.

Concreet
In De Jeugd – uw zorg! komt onder andere aan de orde hoe een gemeente in haar beleid de mening van kinderen kan wegen, welke overwegingen relevant zijn bij besluiten die kinderen raken en waar kinderen vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag wel of niet recht op hebben. Zo wordt met concrete vragen aangegeven wat kinderrechten betekenen op lokaal niveau.

Alle gemeenten (wethouders en beleidsambtenaren jeugd) ontvangen per e-mail de e-learningmodule, die op de website www.kinderrechten.nl te vinden is. Het doorlopen van deze digitale ‘workshop’ kinderrechten kost gemiddeld vijf minuten en de printbare pdf achteraf maakt het mogelijk de belangrijkste uitgangspunten en toelichting bij de hand te houden.

Het Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van de rechten van het kind en bestaat uit UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo Foundation, Terre des Hommes, CG-Raad, Bernard van Leer Foundation, NJR, War Child, met als adviseur het Nationaal Jeugd Instituut. Defence for Children is voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

Deel dit artikel