Rechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

  • door

Kinderen die voor een gezinshereniging geïnterviewd worden over de band met hun ouders hebben recht op een bijzondere behandeling die rekening houdt met hun leeftijd en met wat ze allemaal hebben meegemaakt. De rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2013 in een uitspraak vastgesteld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onvoldoende had gedaan. Zes door de oorlog getekende kinderen wachten daarom nu al ruim drie jaar lang in Ethiopië op de hereniging met hun vader. Defence for Children is bezorgd over deze kinderrechtenschending en hoopt dat het oordeel van de rechter de hereniging van de kinderen met hun vader nu snel mogelijk maakt.

Door oorlog verscheurde familie
De vader van de betrokken kinderen is in 2009 de oorlog in Somalië ontvlucht. Hij liet zijn vrouw en twee dochters van toen dertien en twaalf jaar achter en drie pleegdochters van toen één, vier en dertien jaar oud. De hele familie is door de oorlog getroffen. Zoals vaak gebeurt in oorlogen hadden de vader en moeder de zorg voor kinderen van familieleden overgenomen. Voor deze man en vrouw ging het om twee kleinkinderen en een dochter van een overleden neef. Het echtpaar had zelf ook een dochter verloren bij een aanslag op hun huis en een andere dochter is aan een ziekte overleden.

Het lange wachten op hereniging
In 2009 vraagt de vader asiel aan in Nederland. Eind 2010 wordt hij erkend als vluchteling en krijgt hij een verblijfsvergunning. Begin 2011 start hij de procedure om zijn vrouw, kinderen en pleegkinderen over te laten komen naar Nederland. De biologische kinderen, op dat moment veertien en vijftien jaar oud, worden aan een lang interview onderwerpen op de Nederlandse ambassade in Ethiopië. Daar is het gezin heen gegaan omdat er in Somalië geen Nederlandse ambassade is. De IND vindt dat de kinderen te veel tegenstrijdigheden vertellen en wijst de vergunning af, een jaar na de aanvraag. De kinderen maken bezwaar en moeten daar weer negen maanden op wachten. Eind 2013 speelt uiteindelijk het beroep bij de rechter in Nederland. Intussen wachten de moeder en kinderen dus al vier jaar lang in uiterst moeilijke omstandigheden in Addis Abeba in Ethiopië. Ze mogen daar niet zijn en hebben geen toegang tot zorg en onderwijs.

Horen van getraumatiseerde kinderen
De tegenstrijdigheden die de kinderen vertelden, gingen onder meer over de aanslag op hun huis waarbij hun zus is omgekomen. De kinderen waren toen negen en tien jaar oud en toen ze erover moesten vertellen op de Nederlandse ambassade waren ze veertien en vijftien jaar oud. Deze uiteraard zeer traumatische gebeurtenis vond dus ongeveer vijf jaar voor het interview plaats en de kinderen wisten niet meer welke kamers er vernietigd waren bij de aanslag. De rechter geeft gedetailleerd aan waarom de afwijzing van de IND onvoldoende rekening houdt met de leeftijd en de moeilijke situatie van de kinderen. De rechter oordeelde verder kritisch over de interviewomstandigheden en over de verslaglegging van de interviews.

Kritiek zwelt aan

Defence for Children ziet de uitspraak van de rechtbank Amsterdam als een erkenning voor de kritiek die al vaker is geuit op de wijze waarop kinderen voor gezinshereniging worden gehoord. In de procedure trok Defence for Children samen op met de advocate van de familie, Corrien Ullersma van Böhler Advocaten. Op de zitting op de rechtbank kreeg Defence for Children de gelegenheid het woord te voeren en al eerder was er een uitgebreide kinderrechtenrapportage ingebracht. Belangrijk is bovenal dat de uitspraak een erkenning is van de in het afgelopen jaar meermalen geuite zorgen op de nareisprocedure. Defence for Children en Vluchtelingenwerk publiceerden vorig jaar een kritisch rapport over de interviews met kinderen die zich willen herenigen met hun ouders in Nederland. En ook de Kinderombudsman is van oordeel dat de interviews niet voldoen aan de normen uit het Kinderrechtenverdrag. Staatssecretaris Teeven ontkende tot nu toe echter alle problemen. Misschien dat de uitspraak van deze rechter toch een zetje in de goede richting betekent. Defence for Children hoopt dat de zes kinderen die nu al vier jaar hun (pleeg)vader missen zo snel mogelijk naar Nederland mogen komen. Het Kinderrechtenverdrag vereist immers dat verzoeken om gezinshereniging behandeld worden met  welwillendheid, menselijkheid en spoed.

Meer informatie
Download hier de uitspraak van de rechtbank d.d. 6 november 2013.

Bron :

Deel dit artikel