Onvoldoende aandacht voor de rechten van dakloze kinderen

  • door

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, brachten Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp een rapport uit over kinderen in armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeien er in Nederland 292.000 kinderen op in armoede. Een deel van deze kinderen heeft te maken met (dreigende) dakloosheid. Hoewel het verliezen van je (t)huis op zichzelf al een ingrijpende gebeurtenis is, hebben deze gezinnen ook te maken met bijkomende problematiek die het voor hen nog lastiger maakt om hun leven weer op te pakken.

Problemen bij het vinden van onderdak en huisvesting

Ouders die dakloos zijn of dreigen te raken, krijgen regelmatig van hulpverleners te horen dat de kinderen bij hen weggehaald worden als zij op straat komen te staan. In sommige gevallen is hier daadwerkelijk toe overgegaan en zijn de kinderen in een pleeggezin geplaatst. Ook blijkt het voor dakloze gezinnen moeilijk om vervangende woonruimte te vinden als zij door de woningcorporatie op een zwarte lijst zijn geplaatst of een negatieve verhuurdersverklaring hebben vanwege een huisuitzetting. Daarnaast worden dakloze gezinnen met kinderen niet altijd toegelaten tot de maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld omdat de ouders geen binding hebben met de gemeente waar zij zich melden of als de ouders voldoende zelfredzaam worden geacht. Voor gezinnen die wel zijn toegelaten tot de maatschappelijke opvang, is het lastig om uit te stromen vanwege een gebrek aan voldoende en betaalbare huurwoningen. Dit terwijl de maatschappelijke opvang geen geschikte plek is voor kinderen om langdurig op te groeien.

Kinderrechten onder druk

Al deze problemen hebben een enorme weerslag op de kinderen. Zij voelen zich onveilig en onzeker over hun toekomst. De situatie waarin zij zich bevinden staat bovendien op zeer gespannen voet met hun recht op gezinsleven en het recht op een toereikende levensstandaard, zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp benadrukken dat er meer aandacht moet zijn voor het feit dat kinderen zelfstandige dragers van rechten zijn. Om verbetering te brengen in de situatie waarin deze kwetsbare kinderen zich bevinden, worden er in het rapport aanbevelingen gedaan aan gemeenten, woningcorporaties en hulpverleners rondom het gezin.

Meer informatie:

Bron : Defence for Children

Deel dit artikel