Onvoldoende aandacht voor de rechten van dakloze kinderen

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, brachten Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp een rapport uit over kinderen in armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeien er in Nederland 292.000 kinderen op in armoede. Een deel van deze kinderen heeft te maken met (dreigende) dakloosheid. Hoewel … Meer lezenOnvoldoende aandacht voor de rechten van dakloze kinderen