Meer aandacht nodig voor rechten kinderen met een licht verstandelijke beperking

  • door

‘Niemand kent me, niemand begrijpt me, ik ben altijd alleen maar een dossier,’  vertelt een jongen met een licht verstandelijke beperking tijdens een expertmeeting  op 21 januari. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij ouders en verzorgers veel onwetendheid is over de rechten van kinderen met beperkingen. Defence for Children onderschrijft dit. Samen met het Verwey-Jonker Instituut brengt Defence for Children dit voorjaar een Kinderen in Tel–special uit over de aantallen kinderen met een beperking en hun rechtspositie.

 

Groot tekort aan kennis

Op de expertmeeting ‘Ze horen er ook bij. Bespreekbaar maken van LVB onder migranten‘, die door zelfhulporganisaties en de GGD in het Stadsdeelkantoor Nieuw-West in Amsterdam Slotervaart op 21 januari 2013 werd georganiseerd, was veel onwetendheid over de rechten van gehandicapte kinderen. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben vooral problemen op school, kunnen moeilijk werk vinden en worden thuis vaak niet begrepen. Er is een groot tekort aan kennis over LVB en aan expertise over hoe met LVB om te gaan, stelde Marigo Teeuwen, hoogleraar sociologie aan de UvA. Zij constateerde in haar onderzoek dat deze kinderen en jongeren langdurig buiten hulpverleningstrajecten blijven en structureel overvraagd worden.

Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children

Defence for Children signaleert deze knelpunten ook via haar Kinderrechtenhelpdesk. Er moet meer aandacht komen voor de rechtspositie van kinderen met een handicap en Defence for Children zet zich hier voor in. De Kinderrechtenhelpdesk is nadrukkelijk ook toegankelijk voor vragen met betrekking tot (eventuele schendingen van) de rechten van deze kinderen.

Kinderen in Tel

Het nieuwste onderzoek Kinderen in Tel van het Verwey-Jonker Instituut, dat in samenwerking met Defence for Children en in opdracht van het Johanna Kinderfonds, NSGK, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten uitgevoerd wordt, zal kinderen met een verstandelijke beperking uitgebreid in beeld brengen. In het voorjaar van 2013 verschijnt de speciale publicatie die de aantallen kinderen met een beperking en hun rechtspositie zal beschrijven.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over Kinderen in Tel.

Klik hier voor meer informatie over de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek Gehandicapte kinderen horen niet in het strafrecht van Marigo Teeuwen.

Bron :

Deel dit artikel