CNV Publieke Zaak legt CAO-resultaat Kinderopvang neutraal voor aan leden

De bonden – waaronder CNV Publieke Zaak – hebben toch een onderhandelingsresultaat bereikt met de Brancheorganisatie Kinderopvang over een nieuwe CAO. Voor ruim 95.000 werknemers in de kinderopvang zijn afspraken gemaakt over inkomen en kwaliteit van werk. CNV Publieke Zaak legt het resultaat neutraal voor aan de leden.

Lizelotte Smits, bestuurder kinderopvang van CNV Publieke Zaak: “In maart van dit jaar bereikten we al een akkoord. Onze leden stemden toen massaal in met de CAO, maar de werkgevers wezen deze toen af. Het nieuwe resultaat leggen wij neutraal voor aan onze leden. Alle punten zullen wij apart voorleggen. Op het punt over de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers geven we een negatief advies.”

Inhoud CAO
Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen kinderopvangmedewerkers tweemaal een loonsverhoging; 2 procent op 1 december 2012 en 1 procent op 1 januari 2013. Daarnaast ontvangen zij op 1 juli 2013 een eenmalige uitkering van 300 euro naar rato van het dienstverband. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de commissie Gunning starten de CAO-partijen een project over kwaliteit en ethiek. Ethisch handelen, de interne aanspreekcultuur, het voorkomen van ongewenst gedrag, de beroepsattitude, versterking van de kwaliteit en de gezamenlijke rol van werknemers en leidinggevenden staan hierin centraal.

Mbo-leerlingen
Het onderhandelingsresultaat bevat verder afspraken over de inzet van mbo-leerlingen. Een onderzoek naar de stagevergoeding moet leiden tot een betere instroom en doorstroom van stagiaires. Ook gaan honderd Wajongers aan de slag in ondersteunende functies. Tegen de wil van CNV Publieke Zaak krijgen kinderopvangorganisaties meer ruimte om het aantal werkuren aan te passen op het aantal kinderen in de opvang. Hierdoor kan een ongewenste situatie ontstaan, waarin een werknemer met een contract voor 28 uur een half jaar 21 uur wordt ingezet en de overige zes maanden 35 uur.

Nieuwsbrief
CNV Publieke Zaak zal de leden informeren over de inhoud van de afspraken en ook de leden de voorstellen voorleggen.

Bron :

Deel dit artikel