Abvakabo : Onderhandelingsresultaat nieuwe cao kinderopvang

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao kinderopvang. Dit resultaat wordt binnenkort door Abvakabo FNV neutraal aan de leden voorgelegd via een ledenraadpleging. Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen kinderopvangmedewerkers tweemaal een loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Bekijk alle wijzigingen ten opzichte van de huidige cao.

Salaris

 • Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen kinderopvangmedewerkers 2 procent op 1 december 2012 en 1 procent op 1 januari 2013.
 • en op 1 juli 2013 een eenmalige uitkering van 300 euro naar rato van het dienstverband.

Werktijden

 • Artikel 3.4 cao: min max contract wordt op maandbasis bepaald in plaats van op weekbasis en verruimd naar 0-60 uur.
 • Artikel 4.3.2: de afwijking van 1/9 boven de 18 uur wordt ook 1/4 net als onder de 18 uur en tevens op maandbasis. Dus als je 120 uur werkt op maandbasis mag hiervan een kwart afgeweken worden, dus: tussen 90 en 150 uur. Uiteraard kom je aan het einde van het jaar op 0 uit. 
 • Artikel 4.2.2 het rooster wordt tenminste 2 kalenderweken van tevoren bekend gemaakt in plaats van 10 etmalen.

Overige

 • Vitaliteitsbudget 0,4 procent was levensloop; 
 • Inzet BBL in deze cao beter geregeld bijvoorbeeld dat BBL-er niet 100 procent inzetbaar is in 1e jaar;
 • Incidentele inzet van Bol beter geregeld;
 • Wga premie door werkgever betaald; 
 • Informatiemateriaal over eindejaarsuitkering; 
 • Vakbondscontributie fiscaal aftrekken mogelijk maken; 
 • 100 wajongers in dienst (in de overhead/kantoor);
 • Afspraken over kwaliteit en ethiek; 
 • Onderzoek naar stagevergoeding.

Hervat
In maart dit jaar bereikte de branchevereniging en vakbonden al een onderhandelaarsakkoord. Dit is toen door de werkgevers afgewezen. Na een periode van stilte zijn de gesprekken onlangs hervat. Ilse van der Weiden, bestuurder kinderopvang van Abvakabo FNV: ‘In maart van dit jaar bereikten we al een akkoord. Onze leden stemden toen massaal in met de cao, maar de werkgevers wezen deze toen af. Het nieuwe resultaat leggen wij neutraal voor aan onze leden, omdat we ontevreden zijn over de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers.’

Leden hebben het laatste woord
De brancheorganisatie Kinderopvang en Abvakabo FNV leggen het cao-resultaat binnenkort voor aan hun achterban. Leden van Abvakabo FNV ontvangen dan ook meer uitleg over het bereikte resultaat en krijgen de mogelijkheid hun mening te geven in een ledenraadpleging. Het cao-resultaat is besproken met de Landelijke Advies Commissie Kinderopvang van Abvakabo FNV en is samen met CNV Publieke Zaak en De Unie bereikt. 

Kaartenactie
Abvakabo FNV heeft naar aanleiding van een oproep om leden aan te moedigen zich uit te spreken voor een nieuwe cao ruim 1.500 kaarten ontvangen. Deze zijn voorafgaand aan het eerste gesprek overhandigd aan de voorzitter van het cao-overleg vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang. In het tweede gesprek over een nieuwe cao-kinderopvang is een resultaat voor een nieuwe cao bereikt.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/cao-resultaat-kinderopvang

Deel dit artikel