Abvakabo : Leegloop dreigt in kinderopvang

  • door
Al ruim een jaar waarschuwt Abvakabo FNV, de grootste vakbond die de belangen van werknemers in de kinderopvang behartigt, voor een leegloop van de sector vanwege alle bezuinigingen die er worden doorgevoerd. Gisteren is dit beeld bevestigd door gepresenteerde cijfers van het ministerie van SZW.

Uit diverse door de FNV uitgevoerde onderzoeken onder ouders en pedagogisch medewerkers kwam al duidelijk naar voren dat de verlaging van de kinderopvangtoeslag tot minder vraag zou leiden. Ouders zoeken steeds vaker naar alternatieven: opa’s en oma’s, familie of vrienden worden ingezet al oppas. Ook het aantal uren nam in de eerste helft van dit jaar al af. Dit is in de tweede helft toegenomen, blijkt uit cijfers van SZW. 

Klappen opvangen
De gevolgen van het Kunduz-akkoord zullen volgend jaar pas duidelijk worden, wanneer die plannen tot uitvoering worden gebracht. Maar duidelijk is dat personeelskosten de hoogste kostenpost zijn voor de kinderopvangverblijven en dat daar dus de eerste en zwaarste klappen zullen vallen. Het resultaat: groepen worden samengevoegd en in het ergste geval sluiten nog meer locaties. Tijdelijke contracten worden nu al niet tot nauwelijks verlengd en de inzet van stagiaires als volwaardige krachten neemt toe. 

Werknemers in de kinderopvang wachten al lange tijd op een nieuwe cao. Hierin kan de bond duidelijke afspraken maken met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden en over de kwaliteit van het werk. De leidster-kind-ratio wordt nu al niet altijd gehanteerd en de nieuwe tool die vanaf januari wordt ingevoerd kan in bepaalde situaties voor verslechtering zorgen. Om de problematiek het hoofd te bieden zijn goede afspraken nodig met werkgevers.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/leegloop-dreigt-in-kinderopvang

Deel dit artikel