Abvakabo : Kinderen zijn geen handelswaar

Zaterdagavond reageerde Abvakabo FNV in een uitzending van Nieuwsuur op de gevolgen van marktwerking in de sector kinderopvang. Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor de economie, doordat beide ouders kunnen blijven werken. De kwaliteit van de sector staat echter onder druk door de ingevoerde marktwerking, waartegen de vakbond zich van begin af aan heeft verzet. De bond betreurt het dat in de sector geld steeds vaker een grotere rol gaat spelen dan menselijke zorg.

In de uitzending van Nieuwsuur reageert de bond op GGD-rapporten van acht kinderopvangvestigingen in Amsterdam die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De beroepskwalificatie van pedagogisch medewerkers is niet in orde;
  • Ontbreken van plan van aanpak bij calamiteiten;
  • Ontbreken van vaste groepen (stamgroepen);
  • Beroepskracht-kind-ratio wordt niet nageleefd;
  • Te weinig buitenspeelruimte;
  • Geen klachtenprocedure.

Het advies van de GGD in deze gevallen is dat de locaties zouden moeten sluiten. Abvakabo FNV wijst de gemeente Amsterdam er dringend op aan de GGD-inspecties te handhaven. Amsterdam ziet de problemen vooralsnog als administratieve problemen en vindt reden tot directe sluiting daarom een te drastische maatregel. De vakbond is het hier niet mee eens: ‘Te weinig leidsters op een te groot aantal kinderen is geen administratief probleem. Wij twijfelen er geen moment aan dat de medewerkers er alles aan zullen doen om de veiligheid en kwaliteit voor de kinderen te kunnen blijven handhaven, maar zij zijn ook maar mensen en deze regels zijn er niet voor niets. Grijp nu in voordat er nog grotere dingen misgaan’, aldus Ilse van der Weiden, bestuurder Kinderopvang bij Abvakabo FNV.

Toename problemen
De overheid heeft er in 2005 bewust voor gekozen om de kinderopvang over te laten aan de markt, omdat vraag en aanbod voor een reële prijs zouden zorgen. Toentertijd waren er nog veel wachtlijsten en was de vraag groter dan het aanbod. De tijden zijn echter veranderd sinds de bezuinigingen de sector hard getroffen hebben. Om verliezen tegen te gaan of te kunnen compenseren op gemaakte verliezen wordt de grootste kostenpost, het personeel, vaak het eerst en het hardst getroffen. Als vanaf januari de kinderopvangtoeslag nog verder verlaagd zal worden, zullen de problemen nog groter worden, vreest de bond. Dit komt de kwaliteit van de kinderopvang absoluut niet ten goede.

‘We praten in deze sector over kinderen en niet over pakjes boter. Dat maakt de hele situatie zo gevoelig’, aldus Van der Weiden. ‘Kinderen zijn geen handelswaar! Het is veel belangrijker dat veiligheid en kwaliteit altijd geboden worden dan dat er winst wordt gemaakt in de sector. Hiervoor zijn duidelijke kwaliteitsafspraken gemaakt.’

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/kinderen-zijn-geen-handelswaar

Deel dit artikel