Rechtswaarborgen onder druk bij plaatsen kinderen in detentie

Defence for Children maakt zich grote zorgen over het detineren van kwetsbare kinderen in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. Een proef waarbij de Dienst Terugkeer en Vertrek, in plaats van de Hulpofficier van Justitie, de bevoegdheid krijgt om kinderen in detentie te stellen is uitgebreid tot alle gezinslocaties in Nederland. Dit nog voordat de beloofde evaluatie is uitgevoerd. Een belangenafweging over de kinderen ontbreekt in veel zaken. De rechtswaarborgen staan onder druk.

Meer lezenRechtswaarborgen onder druk bij plaatsen kinderen in detentie

Bijna 3 procent van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis

Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD.

Meer lezenBijna 3 procent van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis

Ruim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

n 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008. In 1996 ging het nog om 31 procent van de paren met jonge kinderen.

Bij een kwart heeft één partner een voltijdbaan en werkt de andere niet

In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de andere deeltijd werkt, waren met 54 procent het meest voorkomende verdienerstype. Bij bijna een kwart van de paren met jonge kinderen werkte één partner voltijd (35 uur of meer per week) en behoorde de andere partner niet tot de werkzame beroepsbevolking.

Meer lezenRuim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

Kinderen van niet gehuwde ouders vaker erkend

Kinderen van niet gehuwde ouders worden steeds vaker al in het jaar van geboorte erkend door de vader. In 2011 gold dat voor 9 op de 10 baby’s. Ook het aantal erkenningen is sterk toegenomen, vooral doordat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Aandeel in het geboortejaar erkende kinderen bij niet gehuwde ouders … Meer lezen Kinderen van niet gehuwde ouders vaker erkend

Abvakabo : Kinderen zijn geen handelswaar

Zaterdagavond reageerde Abvakabo FNV in een uitzending van Nieuwsuur op de gevolgen van marktwerking in de sector kinderopvang. Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor de economie, doordat beide ouders kunnen blijven werken. De kwaliteit van de sector staat echter onder druk door de ingevoerde marktwerking, waartegen de vakbond zich van begin … Meer lezen Abvakabo : Kinderen zijn geen handelswaar

Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters

De Kinderombudsman opent maandag 27 augustus een online meldpunt op www.dekinderombudsman.nl, waar kinderen die niet naar school gaan hun ervaringen kunnen vertellen. Ook ouders, leerkrachten, onderwijsconsulenten en andere professionals, die ervaringen hebben met een kind dat (tijdelijk)  niet naar school gaat, worden uitgenodigd dit te melden.  Kinderombudsman Marc Dullaert gebruikt de meldingen voor zijn onderzoek … Meer lezen Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters