Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters

  • door

	De Kinderombudsman opent maandag 27 augustus een online meldpunt op 
www.dekinderombudsman.nl, waar kinderen die niet naar school gaan hun 
ervaringen kunnen vertellen. Ook ouders, leerkrachten, 
onderwijsconsulenten en andere professionals, die ervaringen hebben met 
een kind dat (tijdelijk)  niet naar school gaat, worden uitgenodigd dit 
te melden.  Kinderombudsman Marc Dullaert gebruikt de meldingen voor 
zijn onderzoek naar de toegang tot het onderwijs in Nederland. Het 
meldpunt blijft drie weken geopend.

	Recht op onderwijs

	Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch zijn er kinderen in 
Nederland, die niet naar school gaan of langdurig thuis hebben gezeten. 
De Kinderombudsman onderzoekt hoe het kan, ondanks de Nederlandse 
leerplicht én het leerrecht uit het Kinderrechtenverdrag. Ook is hij 
benieuwd naar het verhaal als er inmiddels wél weer een school is 
gevonden. Hoe is dat gelukt?

	De centrale vraag van het onderzoek van de Kinderombudsman is of in 
Nederland het recht op onderwijs voldoende is geborgd. Ruim een jaar 
geleden heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht met de 
titel 'Hoera, ik ga weer naar school'.
 De aanbevelingen uit dit rapport en de hoeveelheid klachten over de 
toegang tot het onderwijs die de Kinderombudsman ontvangt, zijn de 
aanleiding voor dit onderzoek.

	Ruim een jaar thuis

	De Kinderombudsman heeft tientallen vragen en klachten ontvangen van 
kinderen, die niet naar school gaan. Eén daarvan is het verhaal van een 
14-jarige jongen, die inmiddels ruim een jaar thuis zit. De middelbare 
school waar hij op zat, vond dat hij naar speciaal onderwijs moest. De 
jongen en zijn ouders zijn het daar mee oneens. De ouders, leerplicht en
 de scholengemeenschap komen er niet uit. Uiteindelijk leidt dit ertoe 
dat de jongen moet voorkomen bij de rechter voor het overtreden van de 
Leerplichtwet. Ondertussen zit deze jongen al die tijd thuis, terwijl 
hij heel graag naar school wil.

	Kinderombudsman Marc Dullaert heeft in juli minister Marja van 
Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW geïnformeerd over het onderzoek. Het 
onderzoek richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs. Het kan gaan
 om kinderen die niet naar school gaan, die nergens ingeschreven kunnen 
worden, of kinderen die wel naar school gaan, maar niet mee doen met het
 reguliere programma. De Kinderombudsman wil voor zijn onderzoek ook in 
gesprek gaan met leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten, scholen en 
het ministerie van OCW. Naar verwachting worden de resultaten van het 
onderzoek in februari 2013 aangeboden aan de minister van OCW. 
Bron : 

Resultaat : Afschrijvingen in de juiste werkmij. Vastgoed ontvangt rentevergoeding ter dekking van de eigen verschuldigde rente aan

Deel dit artikel