MOgroep : Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

  • door
In een aantal gemeenten is nu te weinig peuterspeelzaalcapaciteit en ontstaan wachtlijsten. In veel gemeenten wordt bezuinigd op peuterspeelzalen en sluiten groepen, terwijl ouders nu weer vaker kiezen voor de peuterspeelzaal, in plaats van het kinderdagverblijf. Dat doen ouders omdat de kinderopvang-toeslag die alleen geldt voor het kinderdagverblijf, vanaf 1 januari 2013 sterk gaat dalen. De MOgroep roept gemeenten op samen met het Peuterspeelzaalwerk en de Kinderopvang oplossingen te zoeken. Het mag niet zo zijn dat kwetsbare kinderen de dupe worden van bezuinigingen.

Toeslag of bijdrage
Het is een slechte zaak als kinderen en ouders lang moeten wachten voor een plek omdat de vraag stijgt, of als er door de bezuinigingen helemaal geen peuterspeelzaal meer is voor hun kind. Dit treft vooral gezinnen met één kostwinner. Juist kinderen uit kwetsbare groepen hebben extra baat bij de peuterspeelzaal.

Bezuinigingen & onderzoek
Eind juni bleek uit onderzoek door Bureau Bartels, dat veel gemeenten bezuinigen op welzijnswerk, waar ook de peuterspeelzalen onder vallen. Als de peuterspeelzalen verdwijnen uit de buurt, zijn vooral de één-kostwinners-gezinnen en hun kinderen daar de dupe van worden. Omdat zij geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag. Peuterspeelzalen vallen onder de gemeente. Ouders betalen afhankelijk van hun inkomen een eigen bijdrage. Iedereen kan terecht in de peuterspeelzaal. Dat is niet het geval bij de kinderdagverblijven. Van het kinderdagverblijf en de bijbehorende toeslag kunnen ouders gebruik maken als ze allebei werken. Het is de verantwoordelijkheid van rijk en gemeente dat elke peuter ongeacht zijn achtergrond naar een goeie opvang kan.

Schakel lokaal jeugdwerk
De peuterspeelzaal is een belangrijke schakel in het lokale jeugdwerk. Peuters van 2-4 jaar worden daar goed voorbereid op de gang naar school. Ze leren spelend van elkaar, en leren zich aan (groeps-)regels houden. Leidsters signaleren gedrags- en taalachterstanden, hebben nauw contact met ouders en bieden of verwijzen naar opvoedondersteuning. Veel peuterspeelzalen bieden bovendien VVE, Vroeg- en Voorschoolse Educatie, voor kinderen met een achterstand. Het rijk heeft daar terecht veel in geïnvesteerd. De preventieve waarde van de peuterspeelzaal in het lokale jeugdwerk kan niet overschat worden. Op de langere termijn kunnen bezuinigingsbeslissingen duurder uitpakken dan gedacht.
Bron : http://www.mogroep.nl/actueel/nieuws/1663
Deel dit artikel