Geen wettelijke borging SMI regeling kinderopvang

Minister Asscher heeft besloten voorlopig geen wettelijke borging voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang te regelen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van SZW in 2013 een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de SMI regeling door gemeenten en naar de voor- en nadelen van … Meer lezen Geen wettelijke borging SMI regeling kinderopvang

Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Hoe staat de kinderopvang er in uw gemeente voor? Merkt u als beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs en/of kinderopvang de gevolgen van de problemen die zich in deze sector afspelen? En werkt u met hen samen in het zoeken naar oplossingen? Om in kaart te brengen in hoeverre niet alleen kinderopvangorganisaties, maar óók gemeenten … Meer lezen Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013  het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie. Zo moet de gemeente binnen zes weken na het inspectiebezoek het inspectierapport aan de organisatie sturen. Nu … Meer lezen Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Amersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

De gemeente is wettelijk verplicht toe te zien op de kwaliteit van kinderopvang. Dit ligt vast de Wet Kinderopvang (2005). Amersfoort actualiseert het handhavingsbeleid van november 2009. Het gewijzigde beleidskader is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Het hebben van een handhavingsbeleidskader is niet verplicht voor gemeenten. Amersfoort kiest er wel … Meer lezen Amersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

Wijziging interbestuurlijk toezicht en de gevolgen voor gemeenten in kinderopvang

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden, die voor verschillende gemeentelijke taken grote wijzigingen brengt in het interbestuurlijk toezicht tussen rijk en gemeente.  Voor de registratie-, toezichts- en handhavingstaken van de gemeente op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzalen, verandert er in de praktijk van het interbestuurlijk toezicht niet veel. … Meer lezen Wijziging interbestuurlijk toezicht en de gevolgen voor gemeenten in kinderopvang

Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Binnen het sociale domein kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Hiervoor is een stelsel nodig dat zich niet opknipt in sectoren en instituties maar dat de capaciteiten en behoeften van burgers en hun lokale leefwereld centraal stelt. De VNG presenteerde vandaag hoe die integrale aanpak voor het sociale domein eruit kan zien en doet … Meer lezen Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Online hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

Online hulpverlening is sterk in opkomst in Nederland. Internet wordt steeds meer gebruikt om zorgmijders te bereiken en reguliere cliënten doelmatig, effectief en klantvriendelijk te begeleiden. Gemeenten kunnen met de juiste mix aan online interventies op een relatief goedkope manier invulling geven aan haar wettelijke taken. Dit geldt vooral voor de gemeentelijk taak van het bieden van … Meer lezen Online hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

Actueel spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

Voor gemeenten is er nu een actueel spoorboekje over de transitie jeugdzorg. Een handige leidraad bij het transitieproces en de mijlpalen die daarbij horen. Het spoorboekje volgt het hele transitie- en transformatieproces van begin tot eind. De publicatie omvat een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. Het spoorboekje volgt het … Meer lezen Actueel spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Ruim 9 procent van de bijstandontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan. In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners waren personen in de bijstand in Zoetermeer het meest succesvol in het vinden van werk, in Amsterdam het minst. Het vaakst werk voor bijstandsontvanger … Meer lezen Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

De gemeentelijke taak bij de Wet kinderopvang verandert. Dat is een uitvloeisel van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. Deze maatregelen gaan volgend jaar in. De wetswijziging is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Wat er verandertDe belangrijkste wijziging is dat gemeenten vanaf 2013 niet meer het werkgeversdeel van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepen uitkeren. Deze taak wordt overgedragen … Meer lezen Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

Chat mee met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

De VNG is gestart met een proef om te kijken of wij via een chatsessie onze leden nog beter van dienst kunnen zijn. Het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang doet hieraan mee en nodigt gemeenteambtenaren uit om via het discussieforum met hen te chatten. Op het discussieforum kunt u live vragen stellen aan het team … Meer lezen Chat mee met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Gemeenten bereiken risicogezinnen goed met VVE

De inspanningen van gemeenten voor de toeleiding van kinderen uit risicogezinnen naar de voorschoolse educatie zijn succesvol. De meeste gemeenten weten echter zelf niet precies welke groepen kinderen wel en niet met de VVE-programma’s worden bereikt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het bereik van voor- en … Meer lezen Gemeenten bereiken risicogezinnen goed met VVE

Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

De Belastingdienst gaat vanaf 2013 de volledige toekenning van de kinderopvangtoeslag doen voor de gemeentelijke doelgroepen. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een traject naar werk volgen, inburgeraars, studenten en tienermoeders die gebruik maken van kinderopvang. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat … Meer lezen Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

MOgroep : Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

In een aantal gemeenten is nu te weinig peuterspeelzaalcapaciteit en ontstaan wachtlijsten. In veel gemeenten wordt bezuinigd op peuterspeelzalen en sluiten groepen, terwijl ouders nu weer vaker kiezen voor de peuterspeelzaal, in plaats van het kinderdagverblijf. Dat doen ouders omdat de kinderopvang-toeslag die alleen geldt voor het kinderdagverblijf, vanaf 1 januari 2013 sterk gaat dalen. … Meer lezen MOgroep : Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

De MO groep constateert dat in veel gemeenten weer wachtlijsten voor de peuterspeelzalen ontstaan. Dit komt door de forse bezuinigingen op de kinderopvangtoeslagregeling. De VNG signaleert dat gemeenten zich hierdoor voor een dilemma geplaatst zien. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang en de gunstige toeslagregeling zijn steeds meer ouders gebruik gaan maken van de … Meer lezen Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen