MOgroep : Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

In een aantal gemeenten is nu te weinig peuterspeelzaalcapaciteit en ontstaan wachtlijsten. In veel gemeenten wordt bezuinigd op peuterspeelzalen en sluiten groepen, terwijl ouders nu weer vaker kiezen voor de peuterspeelzaal, in plaats van het kinderdagverblijf. Dat doen ouders omdat de kinderopvang-toeslag die alleen geldt voor het kinderdagverblijf, vanaf 1 januari 2013 sterk gaat dalen. … Meer lezen MOgroep : Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

De MO groep constateert dat in veel gemeenten weer wachtlijsten voor de peuterspeelzalen ontstaan. Dit komt door de forse bezuinigingen op de kinderopvangtoeslagregeling. De VNG signaleert dat gemeenten zich hierdoor voor een dilemma geplaatst zien. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang en de gunstige toeslagregeling zijn steeds meer ouders gebruik gaan maken van de … Meer lezen Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

MOgroep

De MOgroep (Maatschappelijk Ondernemers Groep) vertegenwoordigt ruim 1700 ondernemers in Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang hun krachten. De MOgroep treedt voor de branches op als werkgeversorganisatie. MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep Jeugdzorg en MOgroep Kinderopvang profileren zich zelfstandig richting politiek en op maatschappelijke podia. Ze regelen arbeidsvoorwaarden, signaleren tendensen, verspreiden kennis en … Meer lezen MOgroep

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) is de branchevereniging (ca. 1200 leden – niveau 2009) voor werkgevers die actief zijn in debranche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) bieden een variëteit aan maatschappelijke diensten aan alle burgers. Van peuterspeelzaal tot tafeltje-dek-je, van schuldhulp tot buurtpreventie. Website van MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD)

MOgroep Jeugdzorg

MOgroep Jeugdzorg is de branchevereniging voor werkgevers in de Jeugdzorg en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van de dienstverlening, brengt samenhang in de belangenbehartiging en profilering van de branche, en investeert in goede arbeidsverhoudingen. De branche Jeugdzorg van de MOgroep bestaat uit de Zorgaanbieders, Bureaus Jeugdzorg en (particuliere) Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Website van MOgroep Jeugdzorg

MOgroep Kinderopvang

MOgroep Kinderopvang is de brancheorganisatie voor ondernemers in de kinderopvang en vertegenwoordigt 75% van de markt voor kinderopvang. In de branche Kinderopvang van de MOgroep bundelen zo’n 620 ondernemers in de kinderopvang hun krachten. Eind 2009 is het voornemen uitgesproken om deze samen te voegen met de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. Website van MOgroep … Meer lezen MOgroep Kinderopvang