Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen

  • door
De MO groep constateert dat in veel gemeenten weer wachtlijsten voor de peuterspeelzalen ontstaan. Dit komt door de forse bezuinigingen op de kinderopvangtoeslagregeling. De VNG signaleert dat gemeenten zich hierdoor voor een dilemma geplaatst zien. 

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang en de gunstige toeslagregeling zijn steeds meer ouders gebruik gaan maken van de kinderopvang. Veel peuterspeelzalen konden daardoor hun deuren sluiten.
De gemeentelijke budgetten voor peuterspeelzaalwerk zijn daardoor sterk verminderd. Nu het Rijk de kraan voor de kinderopvangtoeslag dichtdraait, hebben gemeenten niet opeens de middelen om dat gat te dichten.
Kindcentra 
Een groeiend aantal gemeenten heeft van de nood een deugd gemaakt en ervoor gekozen de noodlijdende peuterspeelzalen te integreren bij de kinderopvang.
Naast een financiële noodzaak spelen ook in veel gemeenten inhoudelijke argumenten een rol bij die integratie. Een goede pedagogische basisvoorziening voor alle kinderen zonder onderscheid. 
Meer informatie
  • Persbericht MO-groep: Wachtlijsten peuterspeelzalen door bezuinigingen (14 augustus 2012) 
    		
  • Wethouders kindcentra: één ongedeelde basisvoorziening voor kinderen van 0-12
    		
  • VNG-dossier Voorschoolse voorzieningen
  • VNG-dossier Kinderopvang
Bron : http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/16/855.html

 

Deel dit artikel