Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag!

  • door

Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag!

Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het VVD heeft het volgende standpunt op de website.

Standpunt VVD over kinderopvang:

De VVD vindt goede, betaalbare en veilige kinderopvang van groot belang. De kinderopvang dreigt echter voor hardwerkend Nederland te duur te worden. De voorstellen van de VVD repareren dit.

Mensen moeten daarbij kunnen kiezen welke opvang zij voor hun kind het beste vinden. De VVD wil dat de kinderopvangregeling ouders volop de ruimte laat om de keuze te maken tussen kinderdagverblijven en naschoolse opvang, of gastouderopvang die zorgt voor flexibiliteit. Dagarrangementen waarbij opvang, school, sport-, spel-, natuur- en cultuuractiviteiten gecombineerd worden, moeten wat de VVD betreft gestimuleerd worden.

Verder wil de VVD zo min mogelijk regels die leiden tot onnodige bureaucratie. De kinderopvangbranche is goed in staat samen met ouders afspraken te maken. Ook werkgevers en werknemers komen er in de praktijk samen uit als het gaat om verlof en flexibel werken.

(einde tekst standpunt VVD)

Concreet ?

Het is leuk vaag omschreven, maar wat gaat de VVD nu concreet doen ?

De VVD heeft de laatste 10 jaar een nogal zwenkend standpunt ingenomen m.b.t. Kinderopvang. Ooit was men voorstander voor “gratis kinderopvang”, vond de VVD dat de overheid (lees: toenmalig PvdA-staatsecretaris) meer regels moest instellen om kwaliteit te waarborgen bij de gastouderopvang, maar dezelfde VVD begon 9 maanden later een dramatische actie voor behoud gastouderopvang omdat de ingestelde kwaliteitseisen te zwaar waren en de ouders zelf wel kwaliteit konden beoordelen. Uiteraard werd deze actie zeer goed ontvangen door de ouders (lees : potentiële kiezers).

Reparatie ?

De VVD gaat e.e.a. repareren, omdat het te duur wordt. Maar wie is daar één van de belangrijkste veroorzakers van de Wet- en regelgeving? De VVD! Welke politieke partij zit sinds 1994 bijna onafgebroken in de kabinetten? De VVD ! Of is het soms een verkapte verontschuldiging van de VVD voor de fouten die zij de laatste jaren hebben gemaakt in het beleid ?

De hoge (onnodige) kosten als gevolg van de zgn. opa- en omasubsidie zijn dan ook deels toerekenbaar aan de VVD. Zo is ook Minister Kamp (jawel : VVD) verantwoordelijk voor allerlei veranderende regel- en wetgeving in de kinderopvang. De (negatieve) gevolgen van zijn maatregelen zijn genoeg bekend (alhoewel Kamp met cijfers uit 2010-2011 het tegendeel probeert te bewijzen voor de situatie in 2012).

Oproep aan VVD

Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar wat de concrete voorstellen zijn van de VVD. Wij roepen de VVD dan ook op hierop te reageren, door te reageren onderaan dit artikel of te mailen naar de redactie.

Poll :Welke politieke partij is het beste voor toekomst kinderopvang ?

{acepolls 9}

 

Deel dit artikel