Vanaf oktober toezending definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Vanaf oktober verstuurt de Belastingdienst  de definitieve berekening kinderopvangtoeslag voor 2012. U ontvangt deze berekening uiterlijk in 2014. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2012? Dan sturen ze u de definitieve berekening als uw inkomensgegevens bekend zijn. Totdat ze uw toeslag definitief berekend hebben, kunt u wijzigingen nog doorgeven met Mijn … Meer lezen Vanaf oktober toezending definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Koopkracht in 2012 opnieuw lager

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2012 met 1 procent afgenomen. Ook in 2010 en 2011 was er sprake van koopkrachtverlies, maar toen bleef dit beperkt tot respectievelijk 0,5 en 0,8 procent. In de periode 1985-2012 verslechterde de koopkracht van de bevolking nog nooit zo sterk als vorig jaar. Koopkrachtontwikkeling Grootste koopkrachtverlies bij … Meer lezen Koopkracht in 2012 opnieuw lager

Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent. Voor het eerst was in 2012 de uitstroom uit de kinderopvangtoeslag groter dan de instroom. Aantal toeslagontvangers gedaald De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben er mede toe geleid … Meer lezen Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Veel stakingsdagen in 2012

In 2012 gingen in Nederland 219 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Ruim de helft was het gevolg van de staking in de schoonmaaksector. Ook in het onderwijs werd er veel gestaakt. Stakingsomvang varieert sterk van jaar op jaar Elk jaar wordt er door werknemers gestaakt om tegemoetkoming aan gestelde eisen … Meer lezen Veel stakingsdagen in 2012

Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012”. 2013Z00654Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012 (ingezonden 17 januari 2013) 1 Bent u … Meer lezen Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio 2011 vrijwel voortdurende stijging werkloosheid Aantal WW-uitkeringen in december met 18 duizend toegenomen In 2012 minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting dan in 2011 De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste … Meer lezen Werkloosheid verder toegenomen

Cao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

In 2012 zijn de cao-lonen met 1,6 procent gestegen en dat is 0,5 procentpunt meer dan in 2011. De inflatie kwam in 2012 uit op 2,5 procent en ligt hiermee al tweeënhalf jaar boven de cao-loonstijging. De contractuele loonkosten namen in 2012 met 2,2 procent toe. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten Loonontwikkeling per bedrijfstak dicht bij elkaar De stijging … Meer lezen Cao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

Opnieuw meer werklozen

Werkloosheid in september gestegen naar 6,6 procent Evenveel WW-uitkeringen in september als in augustus Meer WW-uitkeringen aan jongeren dan een jaar geleden De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2012 verder toe met 5 duizend en kwam uit op 519 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt … Meer lezen Opnieuw meer werklozen

Cao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

In het derde kwartaal van 2012 zijn de cao-lonen met 1,7 procent gestegen. Hiermee is de cao-loonstijging op het hoogste punt sinds eind 2009 uitgekomen. De loonstijging ligt nog wel onder de inflatie, die op 2,3 procent uitkwam. De contractuele loonkosten waren in het derde kwartaal 2,3 procent hoger. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten Lonen … Meer lezen Cao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

Ruim 550 bedrijven en instellingen failliet

Er werden in september 553 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 40 meer dan een maand eerder. Het aantal faillissementen was in september ook iets hoger dan in september 2011, toen er 527 faillissementen werden uitgesproken. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen … Meer lezen Ruim 550 bedrijven en instellingen failliet

Ruim 500 bedrijven failliet in augustus

Er werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder. In juli was het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen met 723 het hoogste van de afgelopen decennia. Het aantal faillissementen in augustus 2012 was vrijwel gelijk aan dat in augustus 2011. Het … Meer lezen Ruim 500 bedrijven failliet in augustus

Standpunt PVV over kinderopvang : nietszeggend

Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het PVV (Partij Voor de Vrijheid)  heeft het volgende standpunt op de website. Standpunt PVV over kinderopvang : ?????? (einde tekst standpunt) Nietszeggend De PVV heeft niet echt een standpunt over kinderopvang. Het enige … Meer lezen Standpunt PVV over kinderopvang : nietszeggend

Standpunt SGP over kinderopvang : Duidelijk en Desastreus

Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het SGP heeft het volgende standpunt op de website. Standpunt SGP over kinderopvang : De overheid moet voorwaarden scheppen zodat ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden. Dat is helaas het tegenovergestelde van wat zij … Meer lezen Standpunt SGP over kinderopvang : Duidelijk en Desastreus

Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag!

Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag! Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het VVD heeft het volgende standpunt op de website. Standpunt VVD over kinderopvang: De VVD vindt goede, betaalbare en veilige kinderopvang van groot belang. De kinderopvang dreigt echter … Meer lezen Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag!