Standpunt SGP over kinderopvang : Duidelijk en Desastreus

  • door

Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het SGP heeft het volgende standpunt op de website.

Standpunt SGP over kinderopvang :

De overheid moet voorwaarden scheppen zodat ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden. Dat is helaas het tegenovergestelde van wat zij nu doet. Momenteel stimuleert en verleidt zij ouders juist om hun verantwoordelijkheid uit handen te geven. Ouders die hun verantwoordelijkheid weggeven, krijgen een scheut subsidie. Dat is hypocriet van een overheid die met de mond belijdt dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het is bovendien onrechtvaardig dat belastinggeld niet terecht komt bij ouders die hun kinderen zelf opvoeden. Veel ouders hebben immers geen behoefte om allebei veel betaald werk te verrichten.

Kinderen verdienen een persoonlijke opvoeding door hun eigen ouders. Dat is voor hen namelijk het beste. Ouders hebben ten opzichte van hun kinderen een unieke relatie. Ze zijn niet te vervangen. De beste opvoeders zijn in principe de ouders zelf. Het is onbegrijpelijk en onverantwoord dat de overheid dit belang moedwillig verwaarloost door kinderopvang te stimuleren. En dat terwijl kinderopvang in de wet omschreven wordt als ‘het bedrijfsmatig verzorgen en opvoeden van kinderen’. Zo’n opvoeding moeten we toch niet willen.

Concreet:

  • Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve in situaties van overmacht of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.

  • De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt toegevoegd aan de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Alle ouders hebben recht op dezelfde inkomensondersteuning bij de opvoeding.

  • Pedagogisch medewerkers in kindercentra, evenals gastouders dienen te kunnen aantonen dat zij bekwaam en bevoegd zijn (o.a. voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van taalvaardigheid, pedagogiek en eerste hulp bij ongevallen aan kinderen).

  • Pedagogisch medewerkers en gastouders dienen te kunnen aantonen een veilig en geborgen opvangadres te kunnen bieden aan de hand van Verklaringen omtrent Gedrag, Risico-Inventarisatie, Pedagogisch Beleid.

  • Factoren die een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, zoals het gebruik van audiovisuele media, moeten in de kinderopvang zo veel mogelijk tegengegaan worden.

(einde tekst standpunt)

Tevens een quote op de voorpagina’s : Voor huwelijk en gezin : “Kinderopvang betalen ouders zelf, tenzij steun echt nodig is”

Duidelijk

In vergelijking met standpunten van sommige andere partijen, bijvoorbeeld zoals van de VVD, is het een duidelijk en helder standpunt. Kort samengevat : vrouwen uit de arbeidsmarkt en terug naar aanrecht, kinderopvang alleen in speciale gevallen. 

Dat de uitvoering van plannen van SGP desastreus zijn voor de arbeidsparticipatie, de kinderopvang(branche) moge ook heel duidelijk zijn.

De overheid wordt hypocriet genoemd m.b.t. nemen van verantwoordelijkheid, maar je kan ook afvragen of de SGP dat niet zelf is. De gemiddelde belastingbetaler kan zich bij uitvoering van hun plannen ook gaan afvragen waarom er veel geld zou moeten gaan naar gezinnen met veel kinderen (het gemiddeld SGP gezin zal waarschijnlijk niet bestaan uit 1,7 kind per gezin). Het SGP zal dan waarschijnlijk op het standpunt staan dat het verwekken van kinderen niet de “verantwoordelijkheid” is van de ouders.

Poll :Welke politieke partij is het beste voor toekomst kinderopvang ?

{acepolls 9}

 

Deel dit artikel