Abvakabo : Reactie regeerakkoord: Onduidelijkheid bezuinigingen jeugdzorg

Abvakabo FNV vindt het zorgelijk dat de geplande bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage voor de jeugdzorg in 2015 door gaan.

‘De totale omvang van bezuinigingen op de Jeugdzorg is nog niet helemaal inzichtelijk. Dat baart ons zorgen’, zegt Hans Wijers, cao-onderhandelaar Welzijn bij Abvakabo FNV. De bond is wel blij met het vervallen van de eigen bijdrage voor cliënten, omdat de toegang tot de jeugdzorg niet belemmerd moet zijn door financiële drempels, in het belang van de kinderen die hulp nodig hebben.

Gemeenten
De gehele verantwoordelijkheid Jeugdzorg gaat van provincies en het Rijk naar de gemeenten. De door Abvakabo FNV gevraagde waarborgen en oormerken worden hier niet in meegenomen.

Registratie
Het proces van registratie in de Jeugdzorg moet volgens het regeerakkoord in de versnelling. Leden van Abvakabo FNV spraken onlangs nog hun zorg uit over de haalbaarheid hiervan. De tijd die ervoor staat zou volgens hen te kort zijn.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/jeugdzorg-onduidelijkheid-bezuinigingen

Deel dit artikel