443 duizend jongeren (tot 23 jaar) kregen jeugdzorg in 2019

In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Dat is 1 op de 10 jongeren. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt al enkele jaren toe, net als de duur van de verleende hulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren tot 18 … Meer lezen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) kregen jeugdzorg in 2019

Stijging aantal kinderen met jeugdzorg tot boven 400.000

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Meer lezenStijging aantal kinderen met jeugdzorg tot boven 400.000

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Werken in kinderopvang
Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dat blijkt uit een analyse van het CBS.

Meer lezenIn 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.

Meer lezenJongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures.

Meer lezenNederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Lancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Op 20 november tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind lanceert staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leermodule over kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, heeft de leermodule ontwikkeld voor gemeenten om kinderrechten te implementeren in het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid.

Meer lezenLancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Landelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg

Agressie tegen zorgverleners vind ik onacceptabel. Iedereen heeft recht op veilig werk.’Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt duidelijk stelling tegen agressie in de zorg en jeugdzorg. Samen met sociale partners uit de (jeugd)zorg trapte zij op 23 september de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ af.

Meer lezenLandelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg

VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

De VNG vindt het van essentieel belang dat gemeenten voor de nieuwe taken in het sociaal domein genoeg beleidsruimte en instrumenten krijgen om deze uit te kunnen voeren met de budgetten die overgaan. Het is daarom goed dat het CPB de opdracht van het kabinet heeft gekregen om de kansen en risico’s bij de decentralisaties … Meer lezen VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

UWV : baankansen nemen sterk af in jeugdzorg, kinderopvang en welzijn

Waar de werkgelegenheid tot een aantal jaren geleden nog groeide in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn is deze inmiddels omgeslagen in een forse krimp. Dit leidt tot groeiende personeelsoverschotten en een stijgend beroep op de WW vanuit de drie welzijnsbranches. Met name de WW-instroom vanuit de kinderopvang vertoont een sterke stijging. Door aanstaande hervormingen in … Meer lezen UWV : baankansen nemen sterk af in jeugdzorg, kinderopvang en welzijn

AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) leidt tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Dat is het … Meer lezen AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

Doe mee aan de enquête Jeugdzorg!

Abvakabo FNV wil inzicht krijgen in de gevolgen van de invoering van de jeugdwet en de daarbij behorende transitie en transformatie. Geef jouw menig en doe mee aan de enquête. De invoering van de jeugdwet en de daarbij behorende transitie en transformatie kunnen van invloed zijn op jouw werk. We willen graag weten hoe je … Meer lezen Doe mee aan de enquête Jeugdzorg!

Gemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

De stelselherziening Jeugdzorg heeft als uitgangspunt meer participatie van cliënten. Defence for Children vindt het een positieve ontwikkeling dat er ruim aandacht wordt besteed aan participatie in het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet en de Memorie van toelichting, maar maakt zich ook zorgen dat de gemeenten onvoldoende toegerust zijn om de participatie en vooral de … Meer lezen Gemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

Defence for Childeren : Kinderen en kinderrechten in het Regeerakkoord

Reactie van Defence for Children op de gepresenteerde plannen Hoe komen de kinderen en hun rechten er van af in het Regeerakkoord? Defence for Children heeft het akkoord met de kinderrechtenbril gelezen. Er staan plannen in die een verbetering betekenen van de positie van kinderen. Wij zien ook ideeën die ongunstig voor kinderen uitpakken. Het … Meer lezen Defence for Childeren : Kinderen en kinderrechten in het Regeerakkoord

Abvakabo : Reactie regeerakkoord: Onduidelijkheid bezuinigingen jeugdzorg

Abvakabo FNV vindt het zorgelijk dat de geplande bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage voor de jeugdzorg in 2015 door gaan. ‘De totale omvang van bezuinigingen op de Jeugdzorg is nog niet helemaal inzichtelijk. Dat baart ons zorgen’, zegt Hans Wijers, cao-onderhandelaar Welzijn bij Abvakabo FNV. De bond is wel blij met het vervallen van de … Meer lezen Abvakabo : Reactie regeerakkoord: Onduidelijkheid bezuinigingen jeugdzorg