jeugdzorg

Werken in kinderopvang

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dat blijkt uit een analyse van het CBS.

Lees verder »In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

  • door

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.Lees verder »Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

  • door

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures. Lees verder »Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Lancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Op 20 november tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind lanceert staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leermodule over kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, heeft de leermodule ontwikkeld voor gemeenten om kinderrechten te implementeren in het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid.Lees verder »Lancering leermodule De Jeugd – Uw Zorg!

Landelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg

  • door

Agressie tegen zorgverleners vind ik onacceptabel. Iedereen heeft recht op veilig werk.’Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt duidelijk stelling tegen agressie in de zorg en jeugdzorg. Samen met sociale partners uit de (jeugd)zorg trapte zij op 23 september de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ af.

Lees verder »Landelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg