Landelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg

  • door

Agressie tegen zorgverleners vind ik onacceptabel. Iedereen heeft recht op veilig werk.’Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt duidelijk stelling tegen agressie in de zorg en jeugdzorg. Samen met sociale partners uit de (jeugd)zorg trapte zij op 23 september de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ af.

Onderdeel van deze bewustwordingscampagne is een gezamenlijk statement van werkgevers en werknemers in de zorg en jeugdzorg, voortaan de basis voor de aanpak van agressie. Daarin staat onder meer te lezen dat organisaties en medewerkers in de zorg en jeugdzorg geen tegen hen gerichte agressie en geweld accepteren.

Doel
Dat laatste is dan ook het doel van deze campagne. Het streven is dat er altijd nazorg voor medewerkers wordt geregeld. Bovendien overleggen medewerkers en management intensief tot hoever cliënten en betrokkenen mogen gaan en hoe ze reageren op geweld en agressie, aldus dit gezamenlijk opgestelde intentie.

Structureel
Woordvoerder namens alle betrokken partijen, voorzitter Jeugdzorg Nederland Hans Kamps vindt het goed dat dit onderwerp structureel en zorgbreed wordt opgepakt: ‘Onze gezamenlijke aanpak is niet vrijblijvend. Elke ontoelaatbaarheid wordt voortaan geregistreerd en geëvalueerd gevolgd door een passende aanpak. Wij willen als er al agressie is tegen medewerkers, herhaling voorkomen.’

Grenzen stellen
(Jeugd)Zorgorganisaties willen met medewerkers in gesprek blijven over wat (on)acceptabel gedrag is van cliënten, patiënten en bezoekers. Ook hebben ze meer aandacht voor hoe om te gaan met onacceptabel gedrag en willen ze beter inzicht in de wijze waarop de zorg en dienstverlening aan die cliënt eventueel anders kan, om excessen in de toekomst te voorkomen. Leden van Abvakabo FNV geven geregeld aan dat hier verbetering in aan gebracht kan worden. We zijn dan ook positief over deze intentie en onderschrijven deze van harte.

Bespreekbaar
Hans Kamps: ‘Duidelijk zijn over agressie is voor mij het goed toerusten en voorbereiden van professionals, grenzen stellen, bespreekbaar maken, samen voorkomen en als het dan toch gebeurt: zorgen voor goede nazorg en aangifte doen. Medewerkers moeten zich veilig voelen in het werk dat ze doen.’

Veilige werkplek
Meindert van de Berg, lid van het Dagelijks Bestuur van Abvakabo FNV is vandaag aanwezig op het symposium: ‘Abvakabo FNV vindt het enorm belangrijk dat er meer wordt gedaan tegen agressie jegens medewerkers in de (jeugd)zorg. Agressie mag er nooit ‘bij gaan horen’ en iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek.’

Symposium
Zo’n 500 medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, umc’s en ziekenhuizen waren 23 september aanwezig bij de campagneaftrap op het symposium ‘Samen duidelijk over agressie’. Het symposium stond verder in het teken van succesvolle voorbeelden van omgaan met agressie in de zorg. Ook dilemma’s die zorgprofessionals tegenkomen in hun werk werden uitgebreid besproken.

Veilig Werken in de Zorg
Het symposium en de campagne zijn georganiseerd door Abvakabo FNV, Actiz, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN. Zowel de campagne als symposium is onderdeel van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’, uitgevoerd door sociale partners uit de zorg en jeugdzorg en ondersteund door het ministerie van VWS.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/559324-campagne-tegen-agressie-zorg-jeugdzorg/

Deel dit artikel