Actie SING ALONE SONG met Kamerleden op 2 oktober 2013

  • door

Wime was tien jaar toen hij vanuit Angola naar Nederland kwam.  Nu is hij 22 jaar en zit hij in de gevangenis omdat hij uitgezet dreigt te worden. Defence for Children en de Vrienden van Wime voeren actie omdat Wime in Nederland maar niet in de cel thuishoort,  en ook omdat hij een vergunning zou moeten krijgen.

Wime is een sing a song writer. Samen met zijn boezemvriend Payam met wie hij al tien jaar lief en leed deelt, maakt hij muziek. Hij heeft een Nederlandse vriendin en een Limburgse tongval, ging naar school in Nederland. Hij is hier twaalf jaar. Voor gewortelde jongeren als Wime is er een Kinderpardon gekomen.

Wime al twintig dagen onschuldig vast
Wime hoopte dat hij een Kinderpardon zou krijgen omdat hij zo lang in Nederland is. Hij is echter een half jaar te oud volgens de regels. Net zoals hij in 2001 net een half jaar te laat in Nederland kwam om onder het generaal pardon te vallen in 2007. Toen Wime zich op 4 september 2013 bij de vreemdelingenpolitie meldde voor zijn tweewekelijkse meldplicht is hij vastgezet omdat zijn Kinderpardon is afgewezen. Wime zit vandaag dus al voor de twintigste dag onschuldig achter slot en grendel. Wime is en blijft te oud voor het Kinderpardon, zo lijkt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie tot nu toe te vinden.

VluchtelingenWerk en Defence for Children pleiten ervoor een leeftijdsgrens van 25 jaar te hanteren bij het Kinderpardon omdat de groep van gewortelde kinderen is gaan groeien na de deadline van 2001 bij het generaal pardon. Wie toen maximaal 13 jaar (de grens voor het Kinderpardon nu) was, is nu maximaal 25 jaar. De groep jongeren die hiermee alsnog gered zou worden is klein. Defence for Children kent er een paar, het zullen er zeker geen tientallen zijn.

Als alleenstaande minderjarige vreemdeling zijn Wime’s rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag geschonden. Inmiddels is er nieuw beleid voor dit soort jongeren en krijgen zij na drie jaar een verblijfsvergunning als zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken. Ook van dat beleid heeft Wime niet kunnen profiteren.

Wime is overal te laat voor maar het is niet te laat voor Wime
De Vrienden van Wime, Werkgroep Geen Pas, Steungroep Mauro’s Vrienden en Defence for Children roepen Kamerleden op om hun stem te laten horen voor Wime. We organiseren op woensdag 2 oktober van 13.30 tot 14.30 uur in Den Haag een SING ALONE SONG actie waarvoor we naast alle fans van Wime ook Kamerleden en beroemde sing a song liefhebbers uitnodigen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Defence for Children roept de staatssecretaris op om voor Wime en de paar jongeren in een soortgelijke situatie (voor hun 13e in Nederland, nu jonger dan 25 jaar) een speciale regeling te treffen waardoor ze alsnog onder het Kinderpardon vallen of zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken.

Bron :

Deel dit artikel