Teeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Op 14 januari 2015 stond tijdens het Algemeen Overleg over gezinsmigratie de baanbrekende uitspraak in de zaak Jeunesse tegen Nederland op de agenda. Defence for Children is nauw betrokken geweest bij deze zaak en schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens het overleg stelden de Kamerleden verschillende vragen. In zijn reactie gaf de staatssecretaris aan dat er in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaken zijn waar serieus aandacht aan besteed zal worden. De Handleiding voor de IND voor zaken rond gezinshereniging wordt openbaar gemaakt. Ook zei de staatssecretaris toe om kinderrechten sterker neer te zetten bij het horen van kinderen. Defence for Children heeft goede verwachtingen van deze toezeggingen van de staatssecretaris.

Meer lezenTeeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september een brief gestuurd over gewortelde kinderen waarin hij aangeeft dat 50 van de 92 gezinnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Defence for Children pleit voor gelijke rechten voor alle gewortelde kinderen. Het is niet eerlijk een Kinderpardon half uit te voeren. Kinderen zijn geen cijfers, ze hebben een naam, gaan naar school en hebben vriendjes.

Het aantal van 92 gezinnen waar de Staatssecretaris het over heeft, is niet volledig. Bij Defence for Children zijn er enkele honderden kinderen bekend die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Juist voor deze gewortelde kinderen, kwam er een Kinderpardon. Het lijkt nu willekeurig welke gezinnen wel of geen verblijfsvergunning krijgen.

Meer lezenEerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

Willekeur dreigt bij afhandeling Kinderpardon

De regels van het Kinderpardon zijn volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in beton gegoten. Hij wil geen toezeggingen doen over oproepen van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SP om voor groepen kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen een oplossing te zoeken. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 10 juni 2014 heeft Teeven herhaald dat hij wel serieus zal kijken naar brieven van burgemeesters die zich zorgen maken over kinderen die buiten de boot vallen. Onder meer het CDA vroeg dit in een motie. Die brieven moeten 20 juni binnen zijn.

Meer lezenWillekeur dreigt bij afhandeling Kinderpardon

Antwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

AH 7662013Z20915 Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 december 2013)
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 699

Vraag 1
Kent u het bericht “Pedo aan de slag op basisschool”? 1)

Antwoord vraag 1
Ja

Vraag 2
Komt het bij uw weten vaker voor dat personen die in een beroep gaan werken waarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht is gesteld, al dan niet tijdelijk zonder die VOG toch dat beroep gaan uitoefenen? Zo ja, over welke informatie beschikt u hieromtrent?

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

Actie SING ALONE SONG met Kamerleden op 2 oktober 2013

Wime was tien jaar toen hij vanuit Angola naar Nederland kwam.  Nu is hij 22 jaar en zit hij in de gevangenis omdat hij uitgezet dreigt te worden. Defence for Children en de Vrienden van Wime voeren actie omdat Wime in Nederland maar niet in de cel thuishoort,  en ook omdat hij een vergunning zou moeten krijgen.

Wime is een sing a song writer. Samen met zijn boezemvriend Payam met wie hij al tien jaar lief en leed deelt, maakt hij muziek. Hij heeft een Nederlandse vriendin en een Limburgse tongval, ging naar school in Nederland. Hij is hier twaalf jaar. Voor gewortelde jongeren als Wime is er een Kinderpardon gekomen.

Meer lezenActie SING ALONE SONG met Kamerleden op 2 oktober 2013

SP : Teeven moet luisteren naar Kinderombudsman

SP Kamerlid Sharon Gesthuizen roept staatssecretaris Teeven op om zo snel als hij maar kan gehoor te geven aan de oproep van de Kinderombudsman. De laatste laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Teeven de veiligheid van kinderen willens en wetens in gevaar brengt door het advies van de ombudsman te … Meer lezen SP : Teeven moet luisteren naar Kinderombudsman