Brancheorganisatie : uitvoering plan peutervoorziening Amsterdam verkeerd !

  • door

Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Proef peutervoorziening Amsterdam goed idee, verkeerde uitvoering’

Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het een goed idee dat er een basisvoorziening voor kinderen vanaf 2,5 jaar komt. Hier hebben wij ook op aangedrongen tijdens de hoorzitting over kinderopvang in de Tweede Kamer op 3 juni jongstleden. Maar de uitvoering zoals nu voorgesteld klopt niet.

Wij geloven dat alle kinderen tot 4 jaar zich minimaal een aantal dagdelen per week moeten kunnen ontwikkelen in een omgeving die daarvoor is ingericht. De kinderopvang in Nederland voorziet hier op alle mogelijke manieren in. Door middel van pedagogische programma’s, voor- en vroegschoolse educatie, taalprogramma’s en andere instrumenten krijgen kinderen tot 4 de kans zich op sociaal-emotioneel, cognitief en taalniveau te ontwikkelen, waardoor de aansluiting op het onderwijs op 4-jarige leeftijd vaak erg goed is.

Met de proef zoals deze in Amsterdam gaat lopen wordt opeens volledig voorbij gegaan aan de kwaliteiten die de kinderopvang hierin biedt. De aanname dat het onderwijs dit kan aanbieden – en op de juiste manier kan aanbieden – is nergens op gestoeld. Daarbij kampt het onderwijs op veel plekken met een enorme scheefgroei tussen vraag en aanbod, met als gevolg te volle klassen. En dat terwijl de verminderde vraag naar kinderopvang juist tot gevolg heeft dat er veel kindplekken vrij zijn die in het kader van deze proef onmiddellijk gebruikt kunnen worden.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen 10 jaar veel geld geïnvesteerd in het huidige kinderopvangsysteem. De proef zoals nu aangekondigd stapt volledig van dit systeem af, waarmee de huidige minister voorbij gaat aan de kwaliteit van zijn eigen sector, waarvan hij de belangen zou moeten dienen.

Wij geloven dat wij als kinderopvangsector op alle mogelijke manieren – voor kinderen, voor hun ouders, voor werkgevers en werknemers, voor de BV Nederland – van grote waarde zijn. Het Nederlandse kabinet lijkt hier anders over te denken, en dat laten we niet over onze kant gaan.

Het artikel in de Volkskrant over de proef in Amsterdam is hier te lezen.

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=78b7fe26-23e3-4cb5-8b33-577a06374594

Deel dit artikel