Optimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Kinder Service Hotels 0rganiseert in samenwerking met BS het Gein, Hennie Pleizier en vele andere Professionals op donderdag 10 april 2014 van 19.15 tot 21.30 uur een ouderavond met als thema “Optimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Meer lezenOptimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Amsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

Een twintigtal kleine en grote kinderopvangorganisaties die actief zijn in Amsterdam, hebben de krachten gebundeld en geven van 4 tot en met 12 april invulling aan de internationale Week van het Jonge Kind. De week wordt ingeluid met een congres en op ruim 100 locaties in de stad vinden verschillende activiteiten plaats. Met dit initiatief onderstrepen de organisaties de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang en stellen ze het jonge kind centraal. 

Meer lezenAmsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

De Week van het Jonge Kind 2014

De Week van het Jonge Kind (6-12 april 2014) is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Het thema van deze week is ‘Early years are learning years’

Meer lezenDe Week van het Jonge Kind 2014

Onderzoek naar preventie van kindermishandeling

Samenwerkend Toezicht Jeugd deed in vier gemeenten onderzoek naar de preventie van kindermishandeling. Het rapport Meldcode: stap 0 noemt naast goede voorbeelden ook knelpunten, zoals het ontbreken van kennis en vaardigheden bij professionals, het niet bereiken van alle hulpbehoevende gezinnen, het onvoldoende gebruik van de Verwijsindex risicojongeren en het ontbreken van een integrale aanpak.

Jaarlijks worden ongeveer 118.000 kinderen slachtoffer van allerlei vormen van kindermishandeling zoals verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Ondanks alle inspanningen van overheden, organisaties en professionals is het aantal mishandelde kinderen de afgelopen jaren niet gedaald.

Meer lezenOnderzoek naar preventie van kindermishandeling

Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Koos van der Steenhoven gaat in samenspraak met de MBO Raad de ROC-besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam ondersteunen bij de herschikking van hun opleidingenaanbod. De ROC’s in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kampen met de naweeën van de kwestie-Amarantis. Uit het advies Slimmer Samen van de commissie macrodoelmatigheid Amarantis blijkt dat … Meer lezen Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Brancheorganisatie : uitvoering plan peutervoorziening Amsterdam verkeerd !

Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Proef peutervoorziening Amsterdam goed idee, verkeerde uitvoering’ Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het een goed idee dat er een basisvoorziening voor kinderen vanaf 2,5 jaar komt. Hier hebben wij ook op aangedrongen tijdens de hoorzitting over kinderopvang in de Tweede Kamer op 3 juni jongstleden. Maar de uitvoering zoals nu voorgesteld klopt niet. Wij geloven … Meer lezen Brancheorganisatie : uitvoering plan peutervoorziening Amsterdam verkeerd !

Kamerbrief over kinderopvang en de kinderopvangmarkt

Brief d.d. 12 oktober 2012 van staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer over de uitzending van Argos d.d. 22 september jl. inzake kinderopvang en de gang van zaken in Amsterdam en over een aantal specifieke vragen over de kinderopvangmarkt. Bij Regeling van werkzaamheden, d.d. 25 september 2012, heeft mevrouw Smits van de SP verzocht … Meer lezen Kamerbrief over kinderopvang en de kinderopvangmarkt

Dag van de Pedagogisch medewerker

20 September was het de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Uiteraard hebben wij bij de buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf-locaties van Kinder Service Hotels daar uitgebreid aandacht aan besteed. Hieronder volgen een paar leuke stukjes van een paar vestigingen binnen KSH. KSH Kidsclub Juliana van Stolberg en KSH Kidsclub Het Oude Noorden. (Rotterdam) Om de PM’ers … Meer lezen Dag van de Pedagogisch medewerker