CDA : Standpunt over kinderopvang (2013)

  • door

Onderstaand het standpunt van CDA over de kinderopvang zoals deze op 4 september 2013 omschreven werd op de website van CDA.

Het CDA wil het makkelijker maken voor ouders om hun werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Kinderopvang moet beter aan gaan sluiten bij de situatie thuis en de situatie op school. Daarom pleit het CDA voor kleinschalige, op maat gerichte initiatieven.

Ook pleit het CDA voor flexibele werktijden. Iedere werknemer moet de mogelijkheid krijgen om in overleg met zijn werkgever te komen tot flexibele werktijden. De CDA-fractie heeft hier een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend.

September 2012

Screenshot website CDA dd 04-09-2013

Screenshot website CDA dd 04-09-2013

Deel dit artikel