ZZP’er meer kans op armoede

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar werkenden met (en zonder) een armoederisico. In dit onderzoek is gekeken … Meer lezen ZZP’er meer kans op armoede

GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum willen dat hun initiatiefwet flexibel werken per 1 januari 2014 ingevoerd is. De wet geeft werknemers meer mogelijkheden om thuiswerken, of flexibele werktijden bespreekbaar te maken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen makkelijker werk en zorg kunnen combineren. Met de beantwoording van schriftelijke vragen van andere … Meer lezen GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer

De  initiatiefwet ‘flexibel werken’, ingediend door CDA en GroenLinks in de vorige kabinetsperiode, is nu klaar om in de Kamer te worden besproken. Het wetsvoorstel moet het makkelijker maken voor werknemers om werk en zorg te combineren. Als de Kamer het meteen na het zomerreces bespreekt, kunnen werknemers komend jaar al gebruikmaken van de mogelijkheid … Meer lezen CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer