Meteen naar de inhoud

GroenLinks : Standpunt over kinderopvang (2013)

  • door

Onderstaand het standpunt van GroenLinks over de kinderopvang zoals deze op 5 september 2013 omschreven werd op de website van de GroenLinks.

GroenLinks wil dat kinderen in een veilige, ontspannen en leuke omgeving kunnen opgroeien. We willen dat ouders meer tijd hebben om voor hun kinderen te zorgen. Kinderopvang is essentieel voor ouders om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. GroenLinks wil daarom goede en betaalbare kinderopvang. GroenLinks investeert daarom fors in de kinderopvang en is de enige partij die de bezuinigingen van het kabinet terugdraait.

Kinderopvang is van belang voor kinderen en hun ouders. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen economisch zelfstandig kan zijn. Helaas verdient minder dan de helft van de vrouwen voldoende om zelfstandig rond te komen. Wij vinden daarom dat vrouwen meer moeten kunnen gaan werken. Economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede; één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding (voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger). Voor vrouwen die niet werken betekent een scheiding vaak een enkeltje bijstand, net als voor hun kinderen.

GroenLinks wil dat kinderopvang betaalbaar is en van uitstekende kwaliteit. De overheid moet meebetalen aan de kosten voor de kinderopvang, om ervoor te zorgen dat die voor iedereen toegankelijk is. De hoogte van de vergoeding voor kinderopvang is afhankelijk van het inkomen. Ouders moeten zelf kunnen kiezen voor gastouderopvang, een crèche of buitenschoolse opvang.

GroenLinks wil het makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Daarom wil GroenLinks werknemers meer mogelijkheden bieden om thuis te werken en op de tijden dat het hen goed uitkomt: bijvoorbeeld ’s middags thuis zijn als de kinderen uit school komen, en dan ’s avonds dat stuk afmaken.
GroenLinks wil bovendien een einde aan het gesleep met kinderen. De kinderopvang moet veel meer dan nu samenwerken met peuterspeelzalen en basisscholen

Screenshot website Groenlinks per 05-09-2013

Screenshot website Groenlinks per 05-09-2013

Deel dit artikel